בני זוג זכאים לנצל פעם אחת בלבד את ההטבות במשותף או ע"י אחד מהם. הכל בתנאים המפורטים במסמכי ההצטרפות למבצע. פירוט אודות תנאי המבצע וההטבות ללקוח קיים, ניתן למצוא במסמכי ההצטרפות למבצע. אין כפל הטבות. בחירה בהטבות מבצע זה תבטל זכאות הלקוח לכל הטבה אחרת. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצעים או להפסיקם בכל עת. פרסום זה מופץ כשרות צרכני לחברי מועדון הiט... אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לפתיחת חשבון או לקיחת משכנתא או כל פעולה אחרת ו/או התקשרות מול הבנק. תוכן הפרסום הוא באחריות הבלעדית של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ואין למועדון צרכנות הiט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. ט.ל.ח. גם במקרים של מתנות ומבצעי עידוד אחרים מובהר בזאת למען הסר ספק כי מעורבות המועדון בעניין היא לצורך שמירה על טוהר המידות בלבד ואין למועדון הiט כל אחריות לסוג השירות, ההטבה, המתנה או המוצר דיוור זה של מועדון הiט הינו לפי מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הiט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 6777137 או בפקס: 03-6882923