בורסה
ת"א 25
ת"א 100
בלוטק 50
מחזור כולל (מ. ש"ח)
דולר יציג
אירו יציג