הודעה ללקוחות הבנק!

לקוח נכבד,

הרינו להודיעך כי הושלם תהליך המיזוג של בנק עצמאות למשכנתאות ופיתוח בע"מ עם ולתוך הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק הבינלאומי").

חשוב לציין כי מלוא הזכויות והחובות של הבנק עברו לבנק הבינלאומי, כך שלא תיגרע ולו זכות אחת מזכויותיך הקיימות והעתידיות בשל הליך המיזוג.

הפעילות והשירותים שניתנו בעבר בבנק יימשכו בצורה רציפה בדלפק המשכנתאות שבסניף הבנק הבינלאומי הקרוב לבית מגורך, ללא כל שינוי בתנאים ובהסכמים כפי שהיו ערב המיזוג.

למידע נוסף ולבירור הסניף בו הנך מטופל, אנא פנה לפקידי המשכנתאות שלנו בסניפי הבנק הבינלאומי ובנק פאג"י, או טלפן ל"משכנתאות CALL  "
בטלפונים: 1-700-70-11-66 , 1-700-70-11-99 . 

לאתר הבינלאומי משכנתאות לחץ כאן

לרשימת סניפי הבינלאומי ודלפקי המשכנתאות לחץ כאן