| הבינלאומי בטלפון 3009* | English | איתור סניפים | למען הקהילה | אודות הבנק | קשרי משקיעים | פנו אלינו
חיפוש
בנקאות יצירתית בינלאומי
שערי מטבע חוץ
 • שערי מט``ח
 • איתור סניפי בנק
 • סניפים וספר טלפונים

 • מידע לבעל שליטה

  ריכזנו לך מידע בנושא מגוון המוצרים הפנסיוניים

  התקציב לתיק הפנסיוני
  תשלום של חברה עבור "חבר בעל שליטה" יוכר כהוצאה, ובתנאי שלא יחרוג מהתקרה (תקרה הפקדה של 12,360 ש"ח לשנה  ו-1,030 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2014).
  תשלום החברה לרכיב תגמולים וביטוח אובדן כושא עבודה עבור "חבר בעל שליטה" דינו ככל עובד שכיר.

  משיכת כספי פיצויים
  את כספי הפיצויים ניתן למשוך במועד סיום העבודה בכפוף לשחרור המעסיק. ככלל, כספי הפיצויים מחויבים במס. תקרת הפיצויים הפטורים ממס הינה מכפלת השכר החודשי האחרון במספר שנות העבודה בפועל, אך לא יותר מתקרת הפיצויים הפטורה (12,360 ש"ח לשנת 2014), לפי הסכום הנמוך מביניהם.
  סיום עבודה הינה נקודת זמן משמעותית שבה אתה צריך לקבל החלטות לגבי הטיפול בכספי הפיצויים שלך. להחלטות אלו השפעה ישירה על גובה הפנסיה שלך בגיל הפרישה ושיעור המס שתשלם על כספי הפיצויים החייבים.

  משיכת כספי תגמולים - תוכנית לקצבה
  כספי התגמולים המופקדים משנת 2000 ואילך לתוכנית קצבה אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי פטור ממס. כספים אלו מיועדים לקצבה חודשית לכל החיים בגיל הפרישה. משיכה של כספי התגמולים שלא כקצבה חודשית תחויב בתשלום מס.
  כספי תגמולים שהופקדו בתוכנית קצבה עד 31.12.1999 ניתן לפדות עפ"י הכללים שפורט בתוכנית "הונית" בכפוף לתנאי התוכנית.

  משיכת כספי תגמולים - תוכנית "הונית"
  משיכת כספי התגמולים לפני גיל 60 הינה משיכה שלא כדין ומחייבת תשלום מס בשיעור 35% .
  כספים שהופקדו בתוכנית עד ינואר 2005 ניתנים למשיכה ללא ניכוי מס בנסיבות מקלות כגון: אבטלה של 6 חודשים, סיבות סוציאליות או רפואיות ומעבר למקום עבודה שאינו מפריש לעובד לתנאים סוציאליים במשך 13 חודש.
  כספי התגמולים ניתנים למשיכה כדין מגיל 60 אך נדרש ותק של 5 שנים בקופה. החל משנת 2003 מוטל מס רווחי הון, כאשר הפרשי ההצמדה פטורים ממס.

  • ריבית ורווחים על הפקדות מ- 01.01.2003 מחויבים ב- 15% מס.
  • ריבית ורווחים על הפקדות מ- 01.01.2006 מחויבים ב- 20% מס.

  ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון אם התקיימו התנאים הבאים:
  1. משיכה בגיל זכאות (גיל הפרישה) +  15 שנות וותק
  2. הפקדה עד תקרת "ההפקדה המוטבת" -
  הפקדה שנתית עד ₪ 19,920 נכון לשנת 2007 (לעמית בכל הקופות גם יחד - חלק מעביד + חלק עובד + חלק כעצמאי)
  3. הפקדה ראשונה לאחר גיל הזכאות + 5 שנות וותק
  4. בפטירה

  הערה: החל מינואר 2008 אין יותר צבירת כספי תגמולים בתוכנית "הונית" אלא בקופה "לא משלמת קצבה". כספים אלו הינם למטרת קצבה בלבד.

  תיאום פגישת ייעוץ פנסיוני


   

  ייעוץ פנסיוני בבינלאומי
  תהליך הייעוץ הפנסיוני
  מידע כללי
  לדעת יותר
  דף קודם
  דף קודם
  לעמוד הבית
  לעמוד הבית
  הדפס עמוד זה
  הדפס עמוד זה
  קישורים נוספים: קרנות השתלמות למורים | אומגה - קרנות מהנדסים | פיבי שוויץ
  © 2009 הבינלאומי