(הנדון: הסכמתי לקבלת דוח שנתי / רבעוני* באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל

הטקסט נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

(הנדון: חזרה מהסכמה לקבלת דוח שנתי באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל

הטקסט נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

מס' תעודת זהות:
תאריך לידה: / /
תאריך הנפקת תעודת הזהות שלך: / /
לצורכי אבטחה, נא הזן את הקוד הבא: captcha demo

* דוח רבעוני מופק לחשבון בו הייתה הפקדת כספים ברבעון הרלוונטי, או שיתרת החיסכון הצבורה בו הינה 50 אלף ₪ לפחות.