נגישות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

שם מלא  
טלפון  
דוא"ל  
לקוח של בנק פאגי?  
אני מסכים לקבל בדוא"ל ובהודעות SMS דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק
 
ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי ( חדש, ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך 60 חודשים לפחות, משכורות חודשיות בסך של 3000 ש"ח ומעלה *כולל עמלת מינימום. מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע **האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו. • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.***ההטבות הינן ללקוח בעל חשבון קיים בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון, בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון הלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ש"ח ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור" ו- "בלון". • המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות למבצע • אין כפל מבצעים/הטבות, וההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד • ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק •השירות/המוצר/ההטבות המוצעות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק • הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת