ריביות לפיקדונות מט"ח

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, בבינלאומי Call בטלפון 3009* או בסניפי הבנק. ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת הבינלאומי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.