Trio

פיקדון "טריו גלובל גמיש" -

הפקדה לסל פיקדונות אשר נקרא בשם פיקדון "טריו גלובל גמיש" (סוג חשבון 170).

הסל מורכב מ-3 פיקדונות וסכום ההפקדה מחולק בשיעורים כדלקמן:

  • 50% לפיקדון "סער" שקלי ריבית קבועה - פיקדון שקלי לתקופה של שנתיים עם תחנות יציאה כל 3 חודשים וריבית קבועה מדורגת עולה (סוג פיקדון 231). הריבית המתקבלת במשיכה הינה ריבית שנתית ממוצעת לפי מדרגות הריבית.
  • 25% לפיקדון "סער" שקלי ריבית משתנה - פיקדון שקלי לתקופה של שנתיים עם תחנות יציאה כל 3 חודשים ושיעור ניכוי מהפריים משתפר (סוג פיקדון 210). ​הריבית המתקבלת במשיכה הינה ריבית שנתית ממוצעת לפי מדרגות הריבית.
  • 25% לפיקדון "סער" שקלי צמוד דולר - (לפי שער אמצע) בריבית קבועה - פיקדון שקלי צמוד דולר לשנתיים עם תחנות יציאה כל 3 חודשים וריבית קבועה מדורגת עולה (קרן ההפקדה לא מובטחת ) (סוג פיקדון 246).

*סכום מינימום לפיקדון- 40,000 ₪

לפרטים והצטרפות אנא פנה לסניפים או השאר פרטיך מטה ונציג יחזור אליך.

ההפקדה בפיקדון מותנת בפתיחת חשבון בבנק, פתיחת חשבון בבנק כפופה לשיקול דעת הבנק. במסלול צמוד דולר - קרן ההפקדה אינה מובטחת, והיא תלויה בעליית/ירידת שער האמצע של הדולר.התנאים המלאים של המוצר כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו, או להפסיקו בכל עת.אין לראות בפרסום משום הצעה/התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.