חשבון "חבר"

הטבות בניהול חשבון עו"ש במטבע ישראלי

עמלות פעולה ע"י פקיד

 • פטור מהפקדת מזומן (עד 10,000 ש"ח)
 • פטור ממשיכת מזומן (עד 10,000 ש"ח)
 • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח 
 • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר 
 • פטור מפדיון שיק (הכולל משיכה בשיק עצמי) 
 • פטור מהפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)
 • פטור מתשלום שובר
 • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ש"ח)


עמלות פעולה בערוץ ישיר

 • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה 
 • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי 
 • פטור מהפקדת מזומן 
 • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי 
 • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר 
 • פטור מתשלום שובר 
 • פטור משאילתת מידע בכל נושא
 • פטור מהפקדת שיק - לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)
 • פטור ממשיכת שיק 
 • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון 

 
ובנוסף, פטור מעמלת מינימום בעו"ש (מט"י)

*מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש

*אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

מסגרת משיכת יתר בריבית מעולה!

חשבון "חבר" מעניק לך מסגרת משיכת יתר בגובה המשכורת המועברת ממופ"ת בריבית פריים בלבד !

ניתן להגדיל את מסגרת משיכת יתר עד פי 3 מסכום המשכורות הנכנסות לחשבון.
בכפוף להסכם "חבר".

הלוואת "עו"ש פלוס"

חשבון "חבר" מעניק לכם הלוואה מיוחדת נוספת: הלוואת "עו"ש פלוס"
הלוואה זו מוענקת לתקופה של 12 חודשים בריבית פריים בלבד. (סכום ההלוואה הינו בגובה סך כל המשכורות המועברות לחשבון מידי חודש).

הלוואת עו"ש פלוס:

 • מוגבל להלוואה אחת לעמית "חבר" ועד לסכום של 33,000 ש"ח. 
 • אין לראות בפרסום זה הסכמה או התחייבות להעמדת אשראי כלשהו.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • בכפוף לנוהלי הבנק והחלטת מנהל הסניף.

הטבות נוספות

 • פטור מדמי כרטיס אשראי "חבר" 
 • פטור מעמלת הפקדת שיקים דחויים
 • עמלת חליפין במט"ח - פטור מלא מעמלת חליפין לרכישת מט"ח במזומן לנסיעה לחו"ל לסכומים בין $500 ל - 10,000$
 • 50% הנחה בעמלת פתיחת תיק משכנתא באוצר החייל, הבנק הבינלאומי (למשכנתא הניתנת באמצעות דלפקי הבינלאומי)
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי בחח"ד פרטי
 • חולמים על בית? מגוון משכנתאות בבינלאומי (1)
  עד 3000 שקלים החזר על התשלום הראשון של המשכנתא ע"ח הבנק
  משקיעים בכם כדי שתרגישו בבית
  לקיחת משכנתא היא צעד רציני והחלטה כלכלית משמעותית בחיים. יועצי המשכנתאות המקצועיים שלנו ישמחו לייעץ לכם וללוות אתכם בתהליך אישי, מהיר ונוח.
 • אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הטבות מיוחדות בשוק ההון

הטבות מיוחדות בשוק ההון

עמלת קנייה/מכירה ופדיון של מניות ואג"ח הנסחרים בבורסה לני"ע בת"א (לא כולל מעו"ף), בהתאם לשווי תיק ני"ע כמפורט להלן*:

באמצעות ערוצים ישירים באמצעות פקיד או המוקד הטלפוני  
0.15% 0.2% שווי תיק ני"ע עד 300,000 ש"ח
0.1% 0.12% שווי תיק ני"ע מעל 300,000 ש"ח

 

ובנוסף:

 • הטבה בדמי ניהול פיקדון ני"ע נסחרים/שאינם נסחרים בבורסה בתל אביב, כך ששיעור העמלה לאחר ההטבה יהיה 0.17% לרבעון.
 • הטבות מיוחדות בקנייה/מכירה של אופציות מעו"ף (פרטים אצל יועציההשקעות בסניפים)
 • בגין אי ביצוע של קנייה או מכירה של מניות ואג"ח הנסחרים בבורסה בת"א לא תיגבה עמלה על פעולות שניתנו באמצעות הערוצים הישירים ובתנאי שהועברו באותו היום. (למעט פעולות שבוצעו ע"י מוקדן במוקד "הבינלאומי קול"/"אוצר ישיר").

 

*בכפוף לעמלת מינימום של 10 ש"ח לפעולה. חישוב שווי התיק מבוצע אחת לחודש, בסוף כל חודש, ביחס לפעולות שתבוצענה בחודש העוקב.

אין לכם עדיין חשבון "חבר"?

זה בדיוק הזמן להצטרף! בנוסף לכל ההטבות הרבות שחשבון "חבר" מעניק לכם, לקוח שיעביר לראשונה לאוצר החייל הבנק הבינלאומי משכורת/ גמלה ממופ"ת,יכול ליהנות גם מהטבות ההצטרפות הבאות:
 

לבחירתכם:
הלוואה ללא ריבית והצמדה בסך 30,000 ₪ 
תשלומי הקרן יפרעו ב- 30 תשלומים חודשיים שווים
או
מענק בסך 1,000 ₪
 
קבלת ההטבות בחשבון "חבר" מותנית בחתימה על טופס הצטרפות ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הבנק.
הטבת ההצטרפות מותנית בהעברת משכורת/ גמלה חדשה ממופ"ת ובכפוף להנחיות בנק ישראל.
ניתן לממש את הטבות ההצטרפות כל עוד הלקוח עמית "חבר" ולאחר העברת משכורת/ גמלה ראשונה ממופ"ת לבנק לאחר מועד ההצטרפות לחשבון "חבר" ועד לתום תקופת ההסכם 19.06.2024.
הטבת ההצטרפות ניתנת לניצול פעם אחת בלבד.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות להעמדת אשראי כלשהו.
כל האמור כפוף לנוהלי הבנק. 
 
ובנוסף! החזר עמלות עד 1,500 ₪ ללקוחות חדשים!
בנוסף למענק או להלוואה, יזכו לקוחות שיעבירו לראשונה לבנק משכורת/ גמלה ממופ"ת להחזר עמלות ששולמו בפועל בגין פעילות בערוצים ישירים (אתר האינטרנט או אפליקציית הבנק) עד לסך של 500 ₪ לשנה.
הלקוחות יהיו זכאים להטבה החל מתום שנה קלנדרית ממועד ההצטרפות לחשבון "חבר" ולמשך 3 שנים (36 חודשים)

 

 
*ההחזר יינתן בתחילת שנה קלנדרית בגין השנה הקודמת.

הטבות "הכל כלול" בפעילות בני"ע

לקוח בעל תיק נ"יע בשווי מינימלי של 300,000 ש"ח יוכל ליהנות מהטבת "הכל כלול"*.

תוכנית "הכל כלול" ללקוחות המתנהלים באופן עצמאי
תשלום שנתי קבוע בשיעור של 0.65% מסך תיק ני"ע יכלול דמי ניהול ני"ע ועמלות קנייה/ מכירה בפעולות בני"ע בארץ ובחו"ל בחשבון*.
התוכנית הינה עד ל-125 פעולות ברבעון. מעל 125 פעולות יחויב הלקוח לפי העמלות הנקובות בהסכם "חבר".

תוכנית "הכל כלול" ללקוח המנהל תיק ני"ע באמצעות מנהל תיקים שבהסדר עם "חבר".
תשלום שנתי קבוע בשיעור של 0.35% מסך תיקי ני"ע יכלול דמי ניהול ני"ע ועמלות קנייה/מכירה בפעולות בני"ע בארץ ובחו"ל בחשבון*.

 
*התוכנית הינה עד ל 125- פעולות ברבעון. מעל 125 פעולות יחויב הלקוח לפי שיעור העמלות הנקובות בעלון זה. הצטרפות לתכנית "הכל כלול" תבוצע באמצעות חתימה על טופס נפרד. העמלה תשולם לבנק באופן יחסי ( 4/12 ) מידי רבעון קלנדרי בסעיף "דמי ניהול ני"ע". לא כולל עמלות צד ג' ועמלות קנייה/מכירה אופציות מעו"ף.

הטבות לעמיתי "חבר" בעלי פעילות עסקית

עמיתי "חבר" המנהלים פעילות עסקית ייהנו בבנק הבינלאומי-אוצר החייל מתוכנית "חבר" ביזנס המעניקה מגוון הטבות.

תוכנית "חבר" ביזנס מיועדת לעוסקים מורשים ואינה מיועדת לחברות.
 
במסגרת "חבר" ביזנס ניתן ליהנות מההטבות הבאות:
חח"ד עסקי - מסגרת אשראי בריבית פריים + 2.5% (שנתי)
עמלת טיפול בשיק דחוי - הנחה של 75% מתעריפון הבנק 
ריבית לניכיון שיקים - פריים + 3.5% לשנה 
עמלת טיפול באשראי ובבטחונות בגין ניכיון שיקים - הנחה של 50% מתעריפון הבנק
הלוואה למימון רכבים חדשים של בית עסק - עד 60 חודש  ועד 80% משווי הרכב - (שווי רכב עד 150,000₪) בריבית פריים פחות 0.3% לשנה 
 

"חבר" ביזנס:
אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות להעמדת אשראי כלשהו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד
לטובת הבנק. • ההצטרפות למועדון "חבר" ביזנס מותנית בחתימה על טופס הצטרפות ומסמכים נדרשים, לפי שיקול דעת הבנק.
תכנית “חבר״ ביזנס תוענק בחשבון נפרד מהחשבון הפרטי של העמית.
כל האמור בכפוף לנוהלי הבנק.
במבצעי הרכב החדש של "חבר", נהנים העמיתים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה מתוכניות מימון ייחודיות ובתנאים ייחודים.
פרטים נוספים במידעוני הרכב בסניפי הבינלאומי לרבות סניפי הבינלאומי-אוצר החייל.
הטבות לעמיתי ״חבר״ בעלי פעילות עסקית.

הטבות נרחבות לילדי עמיתי "חבר"

ילדיכם יוכלו ליהנות מחשבון ייחודי שפותח במיוחד עבור ילדי העמיתים.

דור ההמשך של עמיתי "חבר" בגילאי 14-25 יוכל להצטרף לחשבון "התחלה טובה", המעניק לילדי העמית פטור מעמלות עו"ש מרכזיות והטבות נוספות - עד גיל 28!
 

בכפוף להוראות בנק ישראל ונוהלי הבנק

חשבון "חבר" בן/בת זוג

גם בן/בת הזוג שלכם המנהלים חשבון בנפרד יכולים ליהנות מהטבות בלעדיות במסגרת חשבון בן/בת זוג של עמית "חבר" 
(עמית המנהל חשבון באוצר החייל). החשבון מיועד לבני/בנות זוג של עמית "חבר", המעבירים משכורת מסך של 4,000 ₪ ומעלה.

בכפוף להוראות בנק ישראל ונוהלי הבנק • קבלת המתנות עד גמר המלאי.
קבלת הטבות בחשבון "חבר" בן/בת זוג של עמית "חבר" מותנית בחתימה על טופס הצטרפות לחשבון בן/בת זוג של עמית "חבר" בבנק הבינלאומי-אוצר החייל.
ההצטרפות לחשבון "חבר" בן/בת זוג מותנת בהצגת תלוש משכורת של בן/בת הזוג המעיד שהינו עמית "חבר".
חשבון "חבר" בן/בת זוג יהיה בתוקף ל 3- שנים. בתום 3 שנים יהיה על בן/בת הזוג להציג שוב תלוש משכורת עדכני המעיד כי בן/ בת הזוג הינו עמית "חבר" לצורך המשך קבלת ההטבות בחשבון.

כיצד מצטרפים?

היכנסו עוד היום לאחד מסניפי הבינלאומי לרבות סניפי הבינלאומי - אוצר החייל והביאו אתכם:

 • תעודת זהות (כולל ספח)
 • דף חשבון מ-3 החודשים האחרונים
 • ת.ז בנקאית מהבנק הקודם

(1) הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, ו/או במקרה של ביצוע מיחזור של ההלוואה כולה או חלקה לרבות מיחזור פנימי של ההלוואה כולה או חלקה, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ₪ ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור","משולבת" ו- "בלון". ניתן לממש את ההטבה להלוואות משכנתא המבוצעות עד 19.06.2024 . אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כללי: אין כפל מבצעים. על אף האמור, במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה ביניהן.

ריבית הפריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ולעסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה ההטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תיק ני"ע: ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות) המופקדים בחשבון )לא כולל פיקדונות במט"י ומט"ח (לא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות).

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.