• העברות כספים לבנקים אחרים במהירות ובהמלך יום עסקים

  העברות שקלים באמצעות מערכת זה"ב :

  מערכת זה"ב הינה מערכת מתקדמת יעילה ואמינה להעברת כספים בשקלים במהירות בין בנקים בישראל. ביצוע ההעברה והזיכוי נעשה במהלך אותו יום העסקים. העברה הינה סופית (אינה ניתנת לביטול) ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון המעביר והן בחשבון המוטב.

  כיצד מתבצעת העברת זה"ב באינטרנט?

  באמצעות ממשק העברות ייעודי באתר

  לביצוע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב תתבקש למלא את מספר הזה"ב של חשבון המוטב ואת שמו באנגלית.

  מספר זה"ב\קוד IBAN 

  מספר זה"ב\קודIBAN הינו קוד בינלאומי מוסכם שהינו ייחודי לכל חשבון ומשמש לזיהוי הלקוח כדי לאפשר קבלת כספים בחשבונו בין אם מהארץ או מחו"ל. 

  בהתאם להוראת בנק ישראל, החל מ 1.1.19 ניתן יהיה לקבל העברות מט"ח וש"ח מחו"ל לחשבון בארץ, רק אם יכללו את קוד ה- IBAN הייחודי של חשבון המוטב.

  מהו קוד IBAN? 

  קוד  IBAN  מורכב מ-23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף, מס' חשבון הלקוח, וכן את קוד המדינה וסיפרת ביקורת.

  איפה אני מוצא את קוד ה- IBAN שלי?

  • באתר האונליין באזור האישי
  • בעזרת הבנקאי בסניף

  יש לדרוש שלכל תקבול לחשבון בישראל יצורף קוד ה -IBAN.

  בכל ביצוע העברה מחו"ל לחשבונך בישראל יש למסור באופן מדויק את קוד ה IBAN למעביר וכן את הפרטים מטה:

  Bank Name: The First International Bank of Israel

  :Bank Number

    The First International Bank of Israel - 031

  Swift Code: FIRBILITXXX

  Branch Number: 3 digit number - SSS

  Account Number: 6 digit number - AAAAAA