• מי זכאי להגיש בקשת הלוואה?

  עסקים עם מחזור מכירות שנתי של עד 400 מיליון ש"ח

  תנאי ההלוואות:
  סכום - מסלול כללי- עד 40% מהמחזור השנתי של 2019 או 2020, אך לא יותר מהלוואה בגובה של 20 מיליון ₪.
  מסלול מוגבר- עד 40% מהמחזור השנתי של 2019 או 2020, אך לא יותר מהלוואה בגובה של 20 מיליון ₪.
  תקופה - שנה עד 10 שנים, עם אפשרות לדחיית תשלומי הקרן (גרייס) לתקופה של עד 6 חודשים או עד 12 חודשים בהלוואות שבהן תקופת ההחזר הכוללת לא תפחת משנתיים
  בטחונות - 5%  מסכום ההלוואה המאושרת
  ריבית - שנה ראשונה - תשלום הריבית יהיה על חשבון המדינה, שנה שניה ואילך -פריים+1.5%
  תהליך הגשת הבקשה:
  הגשת הבקשה מתבצעת באתר משרד האוצר - בלחיצה על כפתור "הגשת בקשה"- לחץ כאן למעבר להגשת הבקשה (ניתן למלא את הבקשה בשימוש בדפדפן כרום בלבד)
  הבנק יטפל בבקשה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.