Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
 • הבינלאומי שוב עולה מדרגה!

  הבינלאומי הגיע לדירוג הגבוה ביותר במדדי האיכות, היעילות והיציבות הבנקאית:
  על פי חברת "מידרוג" – דירוג Aaa
  על פי חברת "מעלות" – דירוג ilAAA

 • לאנשים
  שמצפים
  ליותר

משקיעים בך

מרכז הפלטינום לשירותך

${loading}