Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
 • הלוואה מדליקה בבינלאומי

  לתקופה של עד 12 שנה
  בריבית אטרקטיבית במיוחד
  פרטים בסניפים

 • לאנשים
  שמצפים
  ליותר

 • להזכירך

  הבנק אף פעם לא שולח הודעות בהן קישור לצורך הזנת פרטי משתמש וסיסמא לאתר/ אפליקציית הבנק.
  במידה וקיבלת הודעה כזו, מדובר ככל הנראה, בניסיון הונאה ועל כן יש להתעלם מההודעה ולדווח לבנק.

משקיעים בך

מרכז הפלטינום לשירותך