מיועד ללקוחות בעלי תיק השקעות בסך של 150,000 ₪ ומעלה. 
הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיק להציעם בכל עת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן השירות . השימוש בשירות מותנה בעמידה בקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. השירות מותנה בקיום חשבון בבנק, בהרשאה מתאימה לשירות האינטרנט והאפליקציה, בחתימה על הסכם ייעוץ ובהצטרפות לשירות ועל טופס בקשה לקבלת שירותי מידע בניירות ערך באמצעות טלפון סלולרי . השירות יופעל עד שני ימי עסקים מיום ההצטרפות וההמלצות תישלחנה לנייד בהתאם לשיקול דעת הבנק. 

Complementary Content
${loading}