• פעולות בנושא הלוואות ומשכנתאות

     
    * לווים, הו"ק, הסכמה לשעבוד, גרירה ,הקפאת תשלומים,מחזור,סילוק.
    ** ניתן לשנות הו"ק בלבד.
    *** פרעון הלוואה להלוואות שנלקחו באמצעים ישירים.