מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}