• פיבי הבנקאית הוירטואלית, מאתרת ומציגה עבורך את מה שחשוב שתדע. במסגרת שירות זה, יוצג לך מידע עדכני המתייחס לפעילות בחשבונך, וכן עצות שימושיות לחסכון בזמן וכסף. השירות אינו כרוך בתשלום ויינתן באופן אוטומטי באתר הבנק ובאפליקציה, ללא צורך בהצטרפות.

  בכל כניסה לאתר הבנק ו/או לאפליקציה, פיבי, הבנקאית הווירטואלית, תציף לך עדכונים מסוימים בחשבון וניתוח מרכיבי הפעילות בו:
  • מגמות בחשבון, אירועים וטיפים מותאמים אישית
  • אפשרויות לחיסכון
  • התראות כגון משיכה כפולה באותו יום ממכשירי ATM
  • ניתוח להוצאותיך בחשבון ובכרטיסי האשראי
  ועוד עשרות הודעות מעניינות עבורך
   
  לאחרונה פיבי התחדשה במספר תחומים:
  • שדרוג אופן הצגת האירועים על מנת לעזור לך לנהל את החשבון בצורה פשוטה, חכמה ומתקדמת.
  • הצגת אירועים היסטוריים של החודש האחרון
  • אפשרות לפידבק בכל עדכון 

  במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/טיפים לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון. כמו כן השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת, ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות. המידע מוצג באופן תמציתי וכללי לצורך הפניית תשומת הלב. לפני ביצוע פעולה יש לצפות במידע המלא ובהבהרות למידע המוצגים במסכי אתר הבנק.

  אין לראות בהודעות משום התחייבות למתן שירות או למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת
  בטחונות. הבנק רשאי לשנות את השירות או להפסיקו בכל עת.
   
  הודעות בקשר עם עסקאות בכרטיסי חיוב:
  באפשרותך להרחיב את השירות ולקבל במסגרתו גם הודעות בקשר עם עסקאות בכרטיסי חיוב, לרבות ניתוח ופילוח עסקאות.
  הרחבת השירות מצריכה אישור הלקוח באמצעות אירוע "הרחבת שירות פיבי". האישור ניתן לביטול בכל עת, באמצעות סימון
  בתחתית מסך זה.