אין לראות בהודעה זאת משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. מתן אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

${loading}