• מי זכאי:

    לקוחות פרטיים בעלי הלוואת משכנתא בבנק, שבוצעה עד 31.5.23, הכוללת מסלול פריים שההחזר החודשי במסלול הפריים התייקר ב 500 ש"ח ומעלה במהלך השנה האחרונה - ייהנו מזיכוי ריבית מיוחד בסך של 1,400 ש"ח על מסלול הפריים (ללא הלוואות גישור ו/או גרייס). 

    תנאי ההטבה:

    הזיכוי יוענק בארבעה תשלומים רבעוניים, ככל שהלוואת המשכנתא עדיין לא נפרעה, החל מ 30.9.23. ההטבה תינתן לבעלי הלוואת משכנתא המשולמת כסדרה וללא פריסת חוב ושניתנה לרכישת דירה יחידה למגורים (שאינה להשקעה וללא קבוצות רכישה), ששוויה לא עלה על 2 מיליון ש"ח, ששיעור מימון בה של  60% ומעלה, ושיעור ההחזר מההכנסה הינו של 30% ומעלה (כולם נכון למועד אישור ההלוואה) .