•   ביצוע תשלומי ותקבולי מט"ח (למידע נוסף

     ​ פתיחת אשראים דוקומנטריים, גוביינות וערבויות  (למידע נוסף)

     מעקב אחר תשלומים בעולם בזמן אמת 24/7 (מערכת GPI)

    קישור מערכות הלקוח למערכות הבנק ישירות לביצוע תשלומים 

     משיכת דפי חשבון (קישורי API)

     ליווי VIP אישי בשעות פעילות מורחבות