• התוצאות הכספיות של הבינלאומי משקפות את המשך התהליך אותו אנו מובילים בבנק, תהליך שעיקרו צמיחה והתייעלות. מיזוג אוצר החייל, אחד המהלכים החשובים שהובלנו לאחרונה, מתחילת להשפיע הן בחסכון בהוצאות והן בצמיחה בתחומי הפעילות. מהלכים משמעותיים נוספים בבנק הם העמקת הפעילות בתחומי תפעול שוק ההון, המשך מגמת הצמיחה העקבית והמתמשכת באשראי וכן התפתחות בזירה הדיגיטלית שמאפשרת לבינלאומי להעניק ללקוחותינו שירות אישי ומקצועי לצד שירות מתקדם וחדשני. הבנק מיישם את אסטרטגיית הדיגיטל ותשתיות המיחשוב לטובת שיפור יכולת התחרות, שרות יעיל והמשך צמיחה. 

  הנתונים הכספיים:

  רווח נקי של 236 מיליון ש"ח לבינלאומי ברבעון השלישי , גידול של 11.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד התשואה להון - 11.7%
  בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי ב-13.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ל-643 מיליון ש"ח. התשואה להון 10.6%
  יחס היעילות השתפר ל 64.9% בהשוואה ל-67.7% בתקופה המקבילה אשתקד
  גידול  של 3.6%  באשראי לציבור מתחילת השנה
  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.79% 

                                                                           
  ריווחיות 
  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל ברבעון השלישי של השנה ב-11.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב- 236 מיליון ש"ח . התשואה להון - 11.7%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי  ב-13.2%    ל-643 מיליון ש"ח והתשואה להון הגיעה  ל- 10.6%. 

   

  צמיחה
  האשראי לציבור נטו גדל ב-3.6% מתחילת השנה (בהשוואה לסוף שנת 2018) והסתכם ב- 87,310 מיליון ש"ח. הגידול באשראי ניכר בכל מגזרי הפעילות: לקוחות פרטיים - 3.9%, עסקים קטנים ובינוניים -2.1% ועסקים גדולים - 4%. 
  שעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור עומד על  0.14% , לעומת שיעור של 0.21% בתקופה המקבילה אשתקד.
  הרווח המימוני נטו  גדל  בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-4.4% והסתכם ב-2,117 מיליון ש"ח. ברווח המימוני מפעילות שוטפת חל גידול של 6.9% והוא הסתכם ב-2,060 מיליון ש"ח.
   
  התייעלות
  הבינלאומי ממשיך להתייעל: יחס היעילות השתפר והגיע ל-64.9%  בהשוואה ל-67.7%  בתקופה המקבילה אשתקד  ול-68.4% בשנת 2018. ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו  בתשעת החודשים  הראשונים של השנה  ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב- 4.4% והסתכמו ב-2 מיליארד ש"ח. הקיטון בהוצאות ניכר בסעיפי ההוצאות השונים כגון:  משכורות והוצאות נלוות - ירידה של 2% , אחזקה ופחת בנינים וציוד - ירידה של 5%. 
    
  איתנות פיננסית ודיבידנד
  יחס הון עצמי רובד 1  עמד על  10.79% ויחס ההון הכולל  על 13.71%. לבינלאומי מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי ובהתאם מתחילת השנה חילק הבנק 300 מיליון ש"ח כדיבידנד. תשואת הדיבידנד הגיעה   ל-4.6% . 
  לאחר תאריך הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון הבנק  על חלוקת דיבידנד בסך 110 מיליון ש"ח.

  סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל 

  לפרטים נוספים לחץ כאן