• רבעון 1

  הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 - 171 מיליון ש"ח

  התשואה להון - 8.2%

  הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב-5.5%  והסתכם ב-712  מיליון ש"ח

  הבנק ממשיך להתייעל: ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו ב-5.3%, יחס היעילות השתפר ל-62.2% 

  האשראי לציבור גדל ב- 2.5% ברבעון הראשון וב- 4.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון-10.28%

   

  להאזנה לשיחת ועידה - לחץ כאן