• בסקר של מדד מרקטסט* בקרב לקוחות פרטיים ובבדיקה שנערכה ע"י משרד האוצר בקרב לקוחות עיסקיים נבדק ונמצא:

  ​ללקוחות פרטיים (עפ"י סקר מרקטסט*)

  מקום ראשון - בשביעות רצון מהיערכות הבנקים בישראל במתן שירות ללקוחות הבנקים בזמן הקורונה

  מקום ראשון - שביעות רצון מהתמורה למחירים

  מקום ראשון - בנכונות ויוזמה לסייע בקבלת מענה התואם לצרכי הלקוח

  וגם לעסקים (עפ"י דירוג משרד האוצר)

  מקום ראשון - בגובה הלוואה ממוצעת הניתנת מהקרן בערבות המדינה, לעסקים קטנים שנפגעו בתקופת הקורונה

  מקום שני - בממוצע ימי הטיפול בבקשת הלוואה מהקרן

  מקום שני - בשיעור אישורי ההלוואות לעסקים, מתוך הבקשות שנדונו