אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. 
אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.
אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט ובאפליקציית הבנק . ההטבות ינתנו בחשבונות משכורת חודשית המופקדת לחשבון באמצעות מס"ב א ו בדרך אחרת שתאושר ע"י הבנק. יש ליידע את הבנק מראש על הפקדת משכורת שלא באמצעות מס"ב או על קבלת דמי לידה במקום משכורת. הטבה בעמלות הינה בכפוף לתשלום עמלת מינימום חודשית כמפורט בתעריפון הבנק ליחידים. הטבת החזר משכנתא תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק ,להלוואה של 300,000 ש"ח ,ההטבה אינה חלה על הלוואות גישור ,"בלון" ו"משולבת". אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק את להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק  .www.fibi.co.il.

Complementary Content
${loading}