• אישור לקבלת משכנתא לזכאים ממשרד הבינוי והשיכון
    על מנת לקבל משכנתא לזכאים יש להציג תעודת זכאות. התעודה מהווה אישור לכך שהינכם זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון. תעודת הזכאות מפרטת את מספר הנקודות שצברתם, על-פיהם ייקבעו התנאים המועדפים, גובה סכום המשכנתא ואופן הסיוע לרכישת דירה.
    איך מקבלים תעודת זכאות?
    תעודת זכאות למשכנתא של משרד השיכון והבינוי ניתן להנפיק תעודת זכאות בכל אחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי קבוצת הבינלאומי.