• המחלקה לתכנון פנסיוני הוקמה בשנת 2006, קיבלנו רישיון לעסוק בייעוץ פנסיוני בדצמבר 2007 והחלנו בפעילות הייעוץ בפועל בתחילת שנת 2008. כיום מונה המחלקה כ-40 אנשי מקצוע וביניהם מומחים פנסיוניים עתירי ניסיון העומדים לשירותכם. 
    על מנת לספק ייעוץ פנסיוני מיטבי, אנו מנהלים מעקב שוטף אחר המוצרים הפנסיוניים השונים הקיימים בשוק ומבצעים ניתוח שיטתי של המוצרים באמצעות מודל אנליטי משוכלל.
    אנו מציעים שירותים פנסיוניים מתקדמים עבור כל קשת המוצרים הפנסיוניים - קופות גמל (כולל קרנות השתלמות), תכניות ביטוח וקרנות פנסיה. במתן הייעוץ הפנסיוני אנו מקפידים הקפדה יתרה על התאמת השירות לצרכיך המשתנים, לאחר בחינת מגוון המוצרים הפנסיוניים.