א.ד יבוא באינטרנט

המערכת מאפשרת לכם להזרים בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי (א.ד) בכל

מקום וזמן, ללא צורך במילוי ניירת ושליחתה לסניף או הגעה לסניף.

בכל רגע נתון ניתן להתעדכן בשלבי הטיפול בבקשה, לקבל מידע, לרבות עותק משדר הסוויפט והודעת החיוב, על עסקאות א.ד יבוא שבוצעו.
◦הלקוח יכול באמצעות המערכת לבצע את הפעולות הבאות:
◦לשלוח בקשה לפתיחת א.ד./ טיוטא לפתיחת א.ד. 
◦לשלוח בקשה לתיקון א.ד. 
◦לקבל עדכונים שוטפים על מצב העסקה

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. העסקות המופיעות בפרסומים נחשבות כעסקות בעלות סיכון מיוחד שמן הראוי שהמתקשר בהן ינהג לגביהן במידת זהירות מיוחדת. הבנק הינו הצד המתקשר בעסקות והינו בעל עניין בהן. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.