הצהרת והסדרי נגישות

הבנק מאמין במתן שירות אדיב, איכותי ושוויוני לכלל לקוחותיו.

תפיסת שירות זו, היא המנחה את הבנק בעשייתו הרבה למען הנגשת שירותיו לטובת כלל לקוחותיו עם מוגבלות, באופן שיאפשר להם לעשות שימוש בכלל שירותי הבנק, בצורה מכבדת, שוויונית ובמירב העצמאות. 

הבנק, בליווי עמותת נגישות ישראל, משקיע מאמצים ומשאבים רבים, בביצוע  התאמות נגישות במבני ובשירותי הבנק השונים, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ואף מעבר לכך.

בכל שאלה או בקשה בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בקבוצת הבינלאומי, לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים בהמשך.

להלן מידע אודות התאמות הנגישות בבנק:

הטבות בעמלות

בהתאם לתעריפון הבנק, אדם הנושא אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, המעיד כי  שיעור נכותו  הינו 40%  או יותר, זכאי לבצע  4 פעולות בחודש ע"י פקיד במחיר פעולה בערוץ ישיר. לקבלת ההטבה פנה לסניפך. יש להצטייד באישור תקף.

צירוף למסלולי עמלות

בהתאם להוראות בנק ישראל, מידי שנה, בתחילת כל חודש מרץ, יצרף הבנק ביוזמתו חשבונות של אנשים עם מוגבלויות למסלול העמלות הבסיסי, וזאת אם בכל חודש בשנה הקלנדרית האחרונה נגבו מחשבון הלקוח עמלות "פעולה ע"י פקיד" ו/או "פעולה בערוץ ישיר", בסכום העולה על הסכום אותו היה הלקוח משלם, אם היה מצורף באותו חודש למסלול הבסיסי. בעת הצירוף, הלקוח יקבל מכתב עם פירוט התנאים המלאים בעניין.
נדגיש כי, מסלול העמלות הבסיסי כולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר, בעלות של 9 ₪ לחודש.
בגין כל פעולה ע"י פקיד או פעולה בערוץ ישיר בחריגה ממספר הפעולות המירבי במסלול, תיגבה עמלה כמפורט בתעריפון הבנק (6.3 ₪ לפעולה ע"י פקיד, 1.8 ₪ לפעולה בערוץ ישיר).

התאמות נגישות בסניפים

הבנק פעל ופועל באופן שוטף, להנגשת סניפי הבנק לטובת לקוחותינו עם מוגבלויות, באופן שיאפשר להם הגעה נוחה לסניף וקבלת כל סוגי השירות בסניפים, באופן נגיש. 
להלן התאמות הנגישות הקיימות בסניפים הנגישים

התאמות פיזיות

 • כניסה נגישה

 • עמדה שירות נגישה/דלפק נגיש המותאם לאנשים עם מוגבלות בניידות

 • פינות המתנה מותאמות

 • לולאת השראה בעמדה/ דלפק שירות לשימוש אנשים עם מוגבלות שמיעה

 • שרותי נכים בתוך הסניף או בקרבתו

 • חניות נכים בקרבת הסניף

 • מעלית מונגשת

 • שילוט נגיש

 • שלט קולי לפרטים על אופן השימוש במכשיר, ראה להלן סעיף "נגישות סניפומטים ועמדות לקוח".

פרטים אודות התאמות הנגישות הקיימות בסניפים השונים, ניתן לפנות למסךאיתור סניפים ולבצע חיפוש בחתכים השונים

נגישות מידע בכתב ובע"פ

הבנק ערוך למתן מענה לבקשת לקוחות להנגשת מידע בכתב ובע"פ.

 • הקראת מידע כתוב (עד 3 עמודים) תבוצע מידית בסניף. להקראת מסמך העולה על 3 עמודים, ניתן לתאם מראש מול הסניף.

 • מידע בעל פה, יירשם ללקוח בכתב יד או יוצג בדף מודפס.

 • שימוש במכשיר עזר לשמיעה (לולאת השראה).

 • בקשות להנגשת מידע בפורמטים נוספים (קבצים דיגיטליים נגישים/כתב מוגדל/קבצי קול/ברייל ואחרים) יש להפנות לסניף או לרכזת הנגישות (פרטי התקשרות למטה).

בנוסף, ניתן לקבל מידע אודות התאמות נגישות בשירותי הבנק ובסניפים במוקד השירות של הבנק בטלפון 03-5130049.

נגישות סניפומטים ועמדות לקוח

מכשירי הסניפומט ועמדות לקוח לשירות עצמי הותאמו לגישה ותפעול על ידי אנשים עם מוגבלויות שונות, ובכלל זה לאנשים עם מוגבלות בראייה , לאנשים עם מוגבלויות פיזיות,  מוגבלות בניידות (אנשים הנעזרים בכסאות גלגלים, קלנועיות וקביים), נמוכי קומה ובשפות שונות וכל זאת בהתאם לחוק, לתקנות ולתקני הנגישות.

להלן עיקרי ההתאמות הקיימות בסניפומטים ובעמדות הלקוח:

נגישות למוגבלות בניידות  

מבנה המכשיר ואופן התקנתו הותאמו על מנת לאפשר גישה נוחה למי שמסתייע בכיסא גלגלים ולנמוכי קומה. גובה המסך ואמצעי ההפעלה כגון: הלחצנים / המקלדת פלט הדפוס וקלט כרטיס האשראי מותאמים לגובה שימושי.

נגישות למוגבלות בראייה

הקראת המסכים והוראות הפעלה

במכשירים האוטומטיים, הותקנה תוכנה מיוחדת (TTS - Text To Speech) המקריאה את המלל במסכים בשילוב של הוראות הפעלה מותאמות. ההקראה מופעלת אוטומטית בעת  חיבור אוזניות לשקע האוזניות שבמכשיר. השקע מותאם לאוזניות רגילות כגון: אוזניות של טלפון סלולרי או של נגן מוסיקה.

חשוב! על הלקוח להצטייד באוזניות טרם הגעתו לעמדה לצורך הפעלת שירות ההקראה במכשירים.

 • בסניפומט שקע האוזניות נמצא מצד שמאל למקלדת או מימין למרכז המסך.

 • בעמדת לקוח הממוקמת מחוץ לסניף, שקע האוזניות, בצורת מלבן, נמצא צמוד מימין למרכז המסך.

 • בעמדת לקוח הממוקמת בתוך הסניף, שקע האוזניות נמצא מצד ימין למקלדת או מצד שמאל לפתח הכנסת הכרטיס.

ויסות קול 

בכל המכשירים ניתן לווסת את עוצמת הקול. בחלקם קיים לחצן לוויסות עוצמת הקול, בעת הפעלת שירות ההקראה במכשיר. לחצן וויסות הקול נמצא על גבי שקע האוזניות (שקע האזנייה הינו רכיב בולט ומלבני). במכשירים בהם לא קיים לחצן זה, ניתן להשתמש בלחצן המקלדת אשר ממוקם משמאל לספרה "אפס", לחצן זה הוא השמאלי התחתון במקלדת. בארבע הלחיצות הראשונות עוצמת הקול הולכת וגדלה, בלחיצה החמישית עוצמת הקול חוזרת לעוצמה המקורית. 

מקלדת

מקלדת המכשיר הונגשה ע"י כיתוב בולט על מקשים נדרשים: נקודה בולטת על המקש המרכזי מספר "חמש" וסימון בולט על הלחצנים בעמודה הימנית.

תצוגת המסכים

גודל האותיות וניגודיות הצבעים במסכים הותאמו לכבדי ראייה. 

שילוט קולי 

בכל סניפי הבנק הותקנה מערכת "שֶלֶט קולי" STEP HEAR להכוונת לקויי ראיה. 
השלט הקולי מותקן באזור הכניסה לסניף, ומספק הכוונה קולית לסניפומטים ולעמדות הלקוח. להפעלת ה"שלט קולי", יש להשתמש בצמיד הידני המסופק חינם לאנשים עם מוגבלות בראייה ע"י המרכז לעיוור בישראל או באמצעות הסלולר (לצורך כך נדרשת הורדת האפליקציה STEP HEAR  לסלולר).

זמני פעולה 

הוגדלו זמן התגובה לביצוע פעולות. 

התאמות נגישות במוקד הטלפוני

נתבי השיחות ומוקדי שירות הלקוחות הטלפוני של הבנק מונגשים. בשירותים אלו, אין בנתב השיחות מוזיקת רקע, והמלל מושמע בקצב איטי ובשפה פשוטה. 

טלפון מוקד השירות הטלפוני: 03-5130049.

חלופות להתקשרות למוקד הטלפוני ושרות טלפוני 

לקוח המתקשה בקבלת שירות באמצעות הטלפון, מוזמן לשלוח פקס לסניף, בהתאם למגבלות ולפעולות המאושרות כיום לביצוע בפקס, מול הסניף. ניתן לצפות במספר הפקס של כל סניף, באמצעות "איתור סניפים" באתר זה. לאיתור סניף לחץ כאן

לדרכי יצירת קשר לבעלי לקויות שמיעה לחץ כאן

הנגשת אתר האינטרנט

הבנק הבינלאומי מכיר בחשיבות הרבה של הנגשת מכלול שירותיו, לרבות השירותים הדיגיטליים המגוונים המוצעים ללקוחותיו. 

הבנק השקיע רבות על מנת להנגיש את האתר ואפליקציית הסלולר בהתאם לתקנות השירות.

האתר הונגש על ידי מערכת User1st  בהתאם לתקנות הנגישות לעניין הנגשת אתרי אינטרנט ובהתאם לתקן הישראלי 5568 לעניין זה, תוך עמידה במסמך ההנחיות שנערך ע"י הארגון הבינלאומי W3C   - בשם  WCAG  2.0 ברמה AA .

על מנת להשתמש באתר באופן מונגש יש ללחוץ על המילה "נגישות" בצד ימין בחלקו העליון של המסך. בתפריט שייפתח ניתן לבחור את האפשרות המתאימה וכן לצפות בהצהרת הנגישות לאתר האינטרנט (לחיצה על "הצהרת נגישות"). בהצהרת הנגישות ניתנות גם המלצות והנחיות לעניין גלישה נגישה באתר.

נשמח לסייע בכל שאלה באמצעות פניה למוקד תמיכת האינטרנט באמצעות דואר אלקטרוני  support@fibi.co.il או לטלפון מספר 03-5130003.

בנוסף, יש באפשרותך לדווח לנו באמצעות לחיצה על "משוב" בתפריט הנגישות או לפנות לרכזת הנגישות בבנק (כמפורט למטה).

אפליקציה - פטור וחלופה

תהליך "פתיחת חשבון מקוון באפליקציה" פטור מהנגשה כיוון שמחייב: צילום עצמי, סריקת מסמכים והקלטת קול המשתמש, כל אלו באמצעות מכשיר הסלולר של הלקוח.

לקוח שאינו יכול לבצע פתיחת חשבון מקוון באפליקציה עקב: לקות ראיה ו/או לקות מוטורית ו/או לקות דיבור, ייצור קשר עם הבנק באחת מהדרכים המונגשות הקיימות בבנק. 

הבנק יבדוק עם הלקוח מהן הדרכים המתאימות בהן ניתן לתת ללקוח שירות פתיחת חשבון מהיר ונוח, בהתאם למגבלותיו ובכפוף לרגולציה החלה על הבנק (לרבות המגבלות על מתן שירותים בנקאיים מחוץ לכתלי הבנק).

כמו כן, לקוח יוכל, אם יבחר לעשות כן, למלא טפסים באמצעות אתר האינטרנט של הבנק (אליו ניתן להתחבר באמצעות מחשב ובאמצעות מכשיר סלולרי) ולהשלים את התהליך בסניף הקרוב לביתו.

​חלופות

מסמכים הקיימים באתר, ניתן לבקש להנגיש בחלופות שונות באמצעות פניה לסניף או באמצעות פניה למוקד השירות של הבנק בטלפון 03-5130049.

דרכי יצירת קשר עם רכז הנגישות

בכל שאלה, בקשה, הערה או הצעת ייעול בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות, ניתן לפנות לרכזת הנגישות, נשמח לסייע.
גברת רות דיין - רכזת הנגישות,
טלפון: 03-5645526
פקס: 03-5645522 
דוא"ל: Dayan.r@fibi.co.il
כתובת: יצחק שדה 7 תל אביב 

פרסום הצהרת נגישות:
הצהרת הנגישות תוקפה ביום 01.01.2022

לנוחיותכם מספר טפסים נפוצים שהומרו לקובץ שמע. להורדת הקבצים לחץ על הקישור