הקרן להלוואות בערבות המדינה

מי זכאי להגיש בקשה?

עסקיים קטנים ובינוניים, עם מחזור מכירות שנתי של עד 100 מליון ₪.

 

אילו מסלולים קיימים בקרן?

  • עסקים בהקמה- גובה ההלוואה עד 500 א' ₪, נדרשים לבטחונות של 5% עד 300 א' ₪ ו- 15% ליתרה.
  • עסקים עם מחזור של עד 6.25 מ' ₪ - גובה ההלוואה עד 500 א' ₪, נדרשים לעד 15% בטחונות.
  • עסקים עם מחזור מעל 6.25 מ' ₪ - גובה ההלוואה עד 8% מהמחזור, נדרשים לעד 15% בטחונות.
  • מסלול השקעות לתעשייה (לעסקים עם ותק של 3 שנים ומעלה)- גובה ההלוואה עד 90% מגובה ההשקעה או עד 15% מהמחזור
  • (הנמוך מביניהם), נדרשים לעד 30% בטחונות להלוואה או שעבוד של נכס (ברכישת נכס), פריסת תשלומים של עד 12 שנים.
  • עסקים יצואנים (יצוא בהיקף של לפחות 250 א' דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה)-  גובה ההלוואה עד 12% מהמחזור, נדרשים לעד 15% בטחונות.
  • עסקים חקלאיים (בענף הצומח עם מחזור של עד 5 מ' ₪ )- גובה ההלוואה עד 750 א' ₪ , נדרשים לעד 10% בטחונות, פריסת תשלומים של עד 10 שנים.
  • מסלול עמותות חברתיות (מחזור עד 5 מ' ₪ )- גובה ההלוואה עד 250 א' ₪ , נדרשים לבטחונות של 5% עד 125 א' ₪ ו- 15% על היתרה.

 

להגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה