בנקאות מסחרית

החטיבה העסקית, בראשה עומד ראש החטיבה מר בנצי אדירי, מורכבת מהמחלקה העסקית, בראשה עומד מר משה מאיר, ומהמחלקה המסחרית, בראשה עומד מר דורון כליף.

המחלקה המסחרית מתמחה בטיפול בעסקים מתחום ה-Middle Market, קרי לקוחות בעלי מחזור מכירות של 25 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח, ובמתן שירותי בנקאות הנותנים מענה מקיף ומקצועי לעסקים אלה.

המחלקה מציעה פתרונות פיננסים בסטנדרטים גבוהים של שירות התפורים לפי צרכי הלקוח (Tailor Made), מתוך הבנת הסביבה העסקית שלו ובשותפות מלאה עמו, תוך הפגנת יוזמה לפעילויות אשר עשויות לתרום ללקוח.

בנוסף, מציעה המחלקה, ללא תלות בגודלו של העסק, שירות מקצועי בתחומים הבאים:

  • פקטורינג.
  • מימון סחר חוץ.
  • מימון להון חוזר.
  • מימון רכישת ציוד וכל רכוש קבוע אחר.
  • מימון השקעות לפיתוח העסק והרחבתו.
  • מענה מקצועי במסגרת פעילות בשוק ההון והנגזרים בארץ ובחו"ל.
  • מימון רכישת פעילויות סינרגטיות לעסק.
  • ניהול תיקי השקעות.
  • ועוד.

 

פעילות המחלקה המסחרית מנוהלת באמצעות 6 סניפים עסקיים ייעודיים, הפועלים כ-One Stop Shop, ועוד כ-25 סניפים עסקיים מעורבים הפזורים ברחבי הארץ.
בכל סניף כזה תמצא צוות בנקאים מומחה המטפל במספר מצומצם של לקוחות, כאשר בכל צוות עומד מנהל לקוחות בכיר אשר ילווה אותך אישית.

נשמח להעמיד לרשותך את הניסיון הרב והמומחיות שצברנו, בליווי חברות פרטיות וציבוריות.

מנהל המחלקה המסחרית – דורון כליף

טל' – 03-5196941

פקס – 03-5196853

Doron.Calif@fibi.co.il

פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי. הנפקת הכרטיס ואשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.