גוביינא באינטרנט

לצורך שיפור השירות ללקוחות המבצעים עסקאות גוביינא יבוא, שולב שירות דיגיטלי חדש "גוביינא יבוא" באתר האינטרנט של הבנק.

השירות מאפשר:

  • קבלת מידע בזמן אמת לטלפון הנייד עם קבלת דוקומנטים ופתיחת עסקה במערך סחר ותשלומים בינלאומיים, וכן הודעת תזכורת במועד תשלום העסקה. 
  • צפייה בדוקומנטים שהתקבלו, במסמכים שונים ובפרטי עסקאות גוביינא יבוא באזור האישי של הלקוח באתר האינטרנט של הבנק, והפקת טופס הוראת תשלום ממוכן, באמצעות ממשק נוח וידידותי.

מטרות השירות:

  • שדרוג חווית הלקוח, ושיפור השירותים הניתנים ללקוחות העוסקים בגוביינא יבוא.
  • מקסום זמינות המידע והדוקומנטים הקשורים לעסקאות גוביינא יבוא, באתר הבנק.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. העסקות המופיעות בפרסומים נחשבות כעסקות בעלות סיכון מיוחד שמן הראוי שהמתקשר בהן ינהג לגביהן במידת זהירות מיוחדת. הבנק הינו הצד המתקשר בעסקות והינו בעל עניין בהן. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.