שירותים נוספים

מידע על ניהול החשבון העסקי 

פרוט תנועות, העברות, תקבולים, הלוואות, ערבויות, שיקים שנמשכו/הופקדו, שיקים דחויים,  זיכויים וחיובים בכרטיסי אשראי, פרוט עסקאות פורקס, תיק השקעות, אישורי יתרות ועוד...
יצוא נתונים 
יצוא נתונים לתוכנות הנהלת חשבונות ו/או התאמות בנקים (באמצעות מערכת תבל)
ביצוע השקעות 
באפשרותך להפקיד כספים לפקדונות מסוגים שונים וכן לרכוש ני"ע וקרנות נאמנות בארץ ובחו"ל.
קניה ומכירת מט"ח
 באפשרותך לרכוש ולמכור מט"ח במגוון מטבעות.

התכתבות עם בנקאי 

במסגרת השירות, תוכל לשלוח בנוחות, בכל עת ובצורה מאובטחת שאלה לסניף, מתוך תיבת הפניות באתר האונליין והאפליקציה הסלולרית, ולקבל תשובה מהבנקאי ישירות לתיבת הפניות האישיות בחשבון.

ניתן לפנות בבקשה לקבלת מידע בכל נושא בנקאי שתבחר הן ביחס לחשבונך והן בקשר עם מידע כללי(לדו': סטטוס בקשת אשראי, בירור לגבי עמלה שנגבתה בחשבונך, בירור לגבי הודעת -sms וכו')

 קביעת הרכבי חתימה יחודיים לפעילות באינטרנט

באפשרות הלקוח העסקי להגדיר הרכב חותמים לפי תחומי פעילות וסכומים.

כמו כן,  ניתן להגדיר "מורשה גישה" לחשבון עבור צפייה והקלדת טיוטת הוראות לאישור.