פקטורינג

פקטור חשוב בניהול עסקים!

פקטורינג

המרכז לפקטורינג ומימון בבינלאומי הינו המערך המוביל והמקצועי ביותר בישראל שנותן מענה מקיף ויצירתי לצרכים שלך.
מהו פקטורינג?

פקטורינג הוא כלי פיננסי המבוסס על רכישת חוב מסחרי שוטף של  חייבים בארץ או בחו"ל.
הבנק רוכש מהספק חובות מגובשים של חייבים פתוחים. הספק ממחה לבנק בהמחאה מוחלטת על דרך המכר את זכויותיו לקבלת כספים מהחייבים על פי החשבון המסחרי.  
 
יתרונות הפקטורינג:

• הקטנת סיכוני חשיפה לחייבים.
• הקדמת תקבולי חייבים ושיפור תזרים המזומנים שלך. 
• שיפור היחסים הפיננסים בדו"חות הכספיים שלך.
• עסקת הפקטורינג עם הבנק לא נרשמת כאשראי בחשבונך.
• גיוון מקורות המימון שלך.
 
סוגי פקטורינג :

• פקטורינג מקומי – רכישת חוב מסחרי של חייבים בארץ. 
• פקטורינג יצוא - רכישת חוב מסחרי של חייבים בחו"ל.
• פקטורינג הפוך/אשראי ספקים – הקדמת תשלום לספקים כנגד המחאת החוב ע"י הספק.
 
לקבלת פרטים נוספים ותאום פגישה
ניתן לפנות למרכז לפקטורינג ומימון בטלפון 03-7556075 .

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. ​הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

*אין באמור התחייבות כלשהי למתן אשראי. מתן אשראי בכפוף לנהלי הבנק ומותנה בכושר ההחזר של הלווה,  טיב הערבים,  טיב הביטחונות ושיקול דעת הבנק.  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  אין באמור מיצוי כל תנאי הבנק.  האמור בכפוף לנהלי הבנק. ט.ל.ח 5/2017 .