• המערכת מאפשרת לכם להזרים בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי (א.ד) בכל

  מקום וזמן, ללא צורך במילוי ניירת ושליחתה לסניף או הגעה לסניף.

  בכל רגע נתון ניתן להתעדכן בשלבי הטיפול בבקשה, לקבל מידע, לרבות עותק משדר הסוויפט והודעת החיוב, על עסקאות א.ד יבוא שבוצעו.
  ◦הלקוח יכול באמצעות המערכת לבצע את הפעולות הבאות:
  ◦לשלוח בקשה לפתיחת א.ד./ טיוטא לפתיחת א.ד. 
  ◦לשלוח בקשה לתיקון א.ד. 
  ◦לקבל עדכונים שוטפים על מצב העסקה