• להלן רשימת סניפי עסקים

  • סניף חולון- 078
   כתובת - רחוב המשביר 1, א.ת. חולון 58853
   :שעות פעילות
   א,ג,ה- 08:30-14:30
   ב, ד- 08:30-13:30, 15:30-17:00
   טלפון 03-6506200, פקס 03-5134078
   מנהל סניף- יהושע יבין   סניף עסקים ראשי צפון- 006
   כתובת - רחוב חלוצי התעשיה 20, חיפה 2629420
   :שעות פעילות

   א-ה- 08:30-14:30
   ו-סגור
   טלפון 04-8561888, פקס 03-5134006
   מנהל סניף- נורית סלע

    

    

   סניף אבני חן- 126
   (כתובת - רחוב תובל 23, בית נועם, רמת גן 52132 (בקומת הרחוב
   :שעות פעילות

   א-ה- 08:30-13:30
   ב, ד- 16:00-18:30
   טלפון 03-7535200, פקס 03-5134126
   מנהל סניף- אבי יהודאי

    

   סניף בורסת היהלומים- 026
   (כתובת - רחוב תובל 23, בית נועם, רמת גן 52132 (בתוך בית נועם
   :שעות פעילות

   א-ה- 08:30-14:30
   טלפון 03-5762200, פקס 03-5134026
   מנהל סניף- אבי יהודאי

    

    

   סניף רמת החייל- 121

   כתובת - רחוב ולנברג 4, תל אביב 69719
   :שעות פעילות

   א-ה- 08:30-14:30
   טלפון 03-7680200, פקס 03-5134121

   מנהל סניף - אנדראה ארוב

    

   סניף האופרה- 044
   כתובת - רחוב אלנבי 1, מגדל האופרה, תל אביב
   :שעות פעילות

   א-ה- 08:30-13:30
   ב, ד- 16:00-18:30
   טלפון 03-5110200, פקס 03-5134044
   מנהל סניף-  אילנית שבת - צ'יטאט

    

    

   סניף יצחק שדה- 048
   כתובת - רחוב יצחק שדה 7 תל אביב 67132
   :שעות פעילות

   א,ג,ה- 09:00-13:30
   ב, ד- 09:00-13:30
   טלפון 03-5680200, פקס 03-5134048
   מנהל סניף- בטי קדם