• פקטורינג

  המרכז לפקטורינג ומימון בבינלאומי הינו המערך המוביל והמקצועי ביותר בישראל שנותן מענה מקיף ויצירתי לצרכים שלך.
  מהו פקטורינג?

  פקטורינג הוא כלי פיננסי המבוסס על רכישת חוב מסחרי שוטף של  חייבים בארץ או בחו"ל.
  הבנק רוכש מהספק חובות מגובשים של חייבים פתוחים. הספק ממחה לבנק בהמחאה מוחלטת על דרך המכר את זכויותיו לקבלת כספים מהחייבים על פי החשבון המסחרי.  
   
  יתרונות הפקטורינג:

  • הקטנת סיכוני חשיפה לחייבים.
  • הקדמת תקבולי חייבים ושיפור תזרים המזומנים שלך. 
  • שיפור היחסים הפיננסים בדו"חות הכספיים שלך.
  • עסקת הפקטורינג עם הבנק לא נרשמת כאשראי בחשבונך.
  • גיוון מקורות המימון שלך.
   
  סוגי פקטורינג :

  • פקטורינג מקומי – רכישת חוב מסחרי של חייבים בארץ. 
  • פקטורינג יצוא - רכישת חוב מסחרי של חייבים בחו"ל.
  • פקטורינג הפוך/אשראי ספקים – הקדמת תשלום לספקים כנגד המחאת החוב ע"י הספק.
  • מימון יבוא – נועד ליבואן שמבקש לשפר את תנאי האשראי שנותן לו הספק.  הבנק מעמיד ליבואן הלוואה משלימה* לאשראי ספקים ומבטח את האשראי בביטוח אשראי.
   
  לקבלת פרטים נוספים ותאום פגישה
  ניתן לפנות למרכז לפקטורינג ומימון בטלפון 03-7556075 .