מיועד ללקוחות בעלי תיק השקעות בסך של 150,000 ₪ ומעלה. ללקוחות חדשים, קבלת השירות מותנית בפתיחת חשבון (השירות אינו דורש להעביר את חשבון העו"ש והמשכורת לבנק). השירות מותנה בקיום חשבון ניירות ערך בבנק, בחתימה על הסכם ייעוץ וטופס בקשה לקבלת שירות מידע בניירות ערך באמצעות טלפון סלולארי. השירות יופעל עד שני ימי עסקים מיום ההצטרפות וההודעות תישלחנה בהתאם לשיקול דעת הבנק ובכפוף לקיום אירוע המדווח במסגרת השירות. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות
למתן השירות. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיק להציעו בכל עת.

Complementary Content
${loading}