חשבון סטודנטים

חשבון סטודנטים: החשבון שלומד אתכם

חשבון הסטודנטים מיועד ללקוחות פרטיים המחזיקים בתעודת סטודנט. החשבון הייחודי מעניק לסטודנטים סל הטבות נרחב ומציע מגוון מוצרים פיננסיים המותאמים לצרכי הסטודנטים, אותם אנו מכירים היטב.
יש לכם הרבה על הראש? חשבון סטודנטים ישאיר לכם ראש נקי ללימודים ויסלול לכם מסלול שקט בדרך אל התואר.

הטבות בפתיחת חשבון סטודנטים(1)

הטבה בכרטיסי אשראי סטודנט(2)
 

פטור ל-3 שנים מעמלת דמי כרטיס ויזה (כ.א.ל) בכרטיסים "רגיל" מהסוגים הבאים: בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי, זהב ופלטינום.
פטור ל-3 שנים מעמלת דמי כרטיס "קמפוסכרט" של ישראכארט בכרטיסים מסוג דיירקט, Mastercard Gold, Mastercars.

פטור מעמלות
 
פטור מתשלום עמלות פעולה(3)

פטור מתשלום עמלות פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת השלמה למינימום)

פטור מעמלת הקצאת אשראי

פטור מעמלת הקצאת אשראי - במטבע ישראלי

הטבה במסגרת משיכת יתר(4)

ריבית ייחודית במסגרת משיכת היתר: 
מסגרת ראשית עד 1,500 ש"ח בריבית החל מ- P+1% לשנה *(ריבית מתואמת – 7.229%)
מסגרת משנית עד 1501-5000 ש"ח בריבית החל מ- P+3.6% לשנה *(ריבית מתואמת – 10.034%)

הלוואה ללא ריבית והצמדה ללקוחות חדשים(5+4)

הלוואה של עד 5,000 ₪ ללא ריבית והצמדה בתקופת החזר של עד 24 חודשים

פריסת שכר לימוד ללא ריבית והצמדה

ניתן לפרוס את שובר שכר הלימוד  לשישה תשלומים ללא ריבית והצמדה

פנקסי שיקים חינם  – כל שנה

2 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה קלנדרית

  • פעילות מט"ח הכוללת הטבות שונות(6):
    הטבת שער בשיעור של 0.45% ברכישת/המרת מט"ח
  • 33% הנחה בעמלת חליפין
  • 30% בהנחה בעמלת הפקדת/משיכת מזומן במט"ח (הפרשי שער)
  • 15% הנחה בעמלת הפקדת שיקים במט"ח

מגוון הלוואות בתנאים מועדפים(4)

הלוואה ללא ריבית והצמדה - למשלמים שכ"ל שנתי מראש(4)

 סכום ההלוואה: עד 15,000 ש"ח.

 פריסת שובר שכר הלימוד עד ל 6 תשלומים שווים.

 ללא ריבית והצמדה.

 התשלום הראשון במזומן.

הלוואות למימון שכר לימוד - במסלול שקלי(4)

 סכום ההלוואה: עד 40,000 ש"ח.

 תקופת ההחזר: עד 60 חודשים (אפשרות לדחיית תשלומי הקרן עד 36 חודשים).

 שיעור הריבית: החל מ- פריים לשנה.*(ריבית מתואמת – 6.168%)

לבקשת הלוואות למימון שכ"ל ניתן לפנות לסניפך באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' > (יש לצרף לפנייה את שובר התשלום שהונפק ע"י המוסד האקדמי)

הלוואה לכל מטרה (מלבד דיור)(4)

 סכום ההלוואה: עד 60,000 ש"ח

 תקופת ההחזר: עד 72 חודשים (אפשרות לדחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים)

 שיעור הריבית: 
למעבירי משכורת: החל מ- פריים+1.5% לשנה. *(ריבית מתואמת – 7.763%)
ללא משכורת: החל מ- פריים+3.5% לשנה. *(ריבית מתואמת – 9.925%)

לבקשת הלוואות לכל מטרה (מלבד דיור) ניתן לפנות לסניפך באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' 

רוצה לרכוש רכב חדש עם מימון בנקאי? להלוואה למימון רכב חדש החל מפריים + 0.2% >

משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם

כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

עדיין אין לך חשבון סטודנט בבינלאומי? 

לפתיחת חשבון מקוון >

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

ייעוץ פנסיוני בחינם

צריכים משכנתא? תנאים ייחודיים ללקוחות הבינלאומי

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע לסטודנטים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי
לבנק הבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך

הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

(1) הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח ומותנית בהצגת תעודת סטודנט או אישור מתאים בתוקף.

 (2) אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבה תינתן לסטודנטים בחשבון סטודנט, כנגד הצגת תעודת סטודנט ואינה מיועדת לכל בעלי החשבון ההטבות כפופות לתנאי המועדון של חברות האשראי.

(3) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש..

(4) פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום

הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב

בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

(5) בכפוף להעברת הכנסה חודשית של מינימום 3,000 ₪ הטבה זו הינה בתוקף עד 31.12.2024.

(6) כל ההטבות הנ"ל בכפוף לעמלות מינימום/מקסימום.

*הריבית המתואמת נכונה לתאריך 10/05/2024

 חשבון סטודנט – חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י הלקוח שהציג לבנק תעודת סטודנט או אישור מתאים אחר, מטעם המוסד בו הוא לומד, על היותו סטודנט במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל (לרבות מכינות קדם אקדמיות) או במוסד להכשרה מקצועית בישראל, שמשך הלימודים בו הוא לפחות שנה. החשבון מיועד לסטודנטים עד גיל 35 בלבד (באוניברסיטה הפתוחה עד גיל 40). סיווג "חשבון סטודנט" יהיה בתוקף למשך יתרת שנות הלימוד האקדמיות שנותרו לסטודנט עד סיום התואר, אך לא יותר מ3- שנים (לעניין זה, "שנה אקדמית"- שנה המסתיימת ב- 31/10). חידוש הסיווג למשך תקופה נוספת מותנה בהצגת אישורים עדכניים. יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב- 5 השנים האחרונות.

כללי - אין כפל הטבות. הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. חשבון המסווג כ"חשבון סטודנט" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת, כאמור, ללא כפל הטבות). ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין  גם באתר www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות, הינה באחריות הלקוח.


הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבות בעמלות (לנושא ני"ע ומט"ח) לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נילוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהיא לגביה ניתנה הטבה, הן תיגבנה במלואן (ללא הטבה).

אשראי וכרטיסי אשראי:  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי. הנפקת הכרטיס ואשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.fibi.co.il

"משכורת" - סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) בסכום הנקוב בטופס ההצטרפות, המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ), או בדרך אחרת שתאושר מראש על ידי הבנק. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינה בגדר משכורת.