שיעורי ריבית הבסיס במט"ח

טבלת שיעורי ריבית הבסיס במט"ח

כאשר שיעורי הריבית הם שליליים, מוצג בטבלה הערך אפס.