BeyondBenefits

BeyondBenefits

בימים אלה Beyond מאפשר לך לממש 500 נקודות לשובר בשווי 300 ₪ לרכישה במגוון עסקים מקומיים כחול-לבן. 

לקבלת השובר:

מקליקים על הכפתור בתחתית עמוד זה: "אשמח לקבל את השובר ". יודגש כי המעבר לפרטים הנוספים ולמימוש הנקודות לשובר אפשריים רק מאפליקציית הבנק במכשיר הנייד.
בעמוד שיפתח (באפליקציית הבנק כאמור) ניתן לאשר את מימוש 500 הנקודות באמצעות הקלקה על כפתור "לקבלת השובר ומימוש 500 נקודות".
לאחר אישור מימוש הנקודות וקבלת השובר - מקבלים סמס עם קוד השובר למימוש בבתי העסק.

לרשימת העסקים המכבדים את השובר כחול-לבן מסוג "BUYME LOCAL" באתר הספק 

* יש לשים לב, שבלחיצה על קישור זה נעבירך לאתר חיצוני של הספק (ביימי).

לקבלת השובר ללקוחות הבינלאומי >>

לקבלת השובר ללקוחות אוצר החייל>>

הכפתור פעיל רק באמצעות כניסה מטלפון נייד אשר מותקנת עליו אפליקציית הבנק.

קבלת השובר הינה מאפליקציית הבנק בלבד.

מימוש הנקודות לשובר מותנה ב-500 נקודות זמינות למימוש בחשבון ויתאפשר עד ליום 31.3.24 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. מימוש השובר והשימוש באתר ביימי כפופים לתנאי השימוש כפי שמופיעים באתר ביימי. יודגש, כי על אף האמור בתקנון ביימי בעניין אפשרות ביטול רכישת שובר, מימוש הנקודות וקבלת השובר ב- SMS יהיו סופיים ולא ניתנים לביטול. מימוש השובר והשימוש באתר ביימי כפופים לתנאי השימוש באתר ביימי.

תנאי ההטבה המלאים מפורטים בנספח לתקנון הצבירה >

יש לשים לב! הבנק לא יבקש למסור פרטי הזדהות כגון : שם משתמש, סיסמא וקוד אימות ואין למסור פרטים אלו לשום גורם.