הטבה בריבית למפקידים בדיגיטל

למפקידים בדיגיטל בפיקדונות הבאים תינתן הטבה על שיעור הריבית המפורסם בריביות לפיקדונות,  כמפורט להלן:

 • פיקדון 247 – לתקופה של שבוע עד 3 חודשים-בריבית קבועה-הטבה של 0.10%
 • פיקדון 302 -  לתקופה של שבוע עד 3 חודשים-בריבית משתנה-הטבה של 0.10%
 • פיקדון 304 – לתקופה של 3 עד 12 חודשים- בריבית קבועה- הטבה בשיעור 0.10%
 • פיקדון 303 - לתקופה של 3 עד 12 חודשים- בריבית משתנה- הטבה בשיעור 0.10%
 • פיקדון 311 - איתן- לתקופה של שנה עד שנתיים - בריבית קבועה- הטבה בשיעור 0.15%
 • פיקדון 320 - לתקופה של שנה עד שנתיים - בריבית משתנה- הטבה בשיעור 0.15%
 • פיקדון 300 - לתקופה של שנה עד שלוש שנים- בריבית משתנה- הטבה בשיעור 0.10%
 • פיקדון 253 - לתקופה של שבוע עד 6 חודשים- בריבית קבועה - הטבה של  0.10%
 • פיקדון 254 - לתקופה של חודש עד 6 חודשים- בריבית קבועה  - הטבה של 0.25%
 • פיקדון 282 - לתקופה של שבוע עד 6 חודשים -בריבית משתנה- הטבה של  0.15%
 • פיקדון 285 -  לתקופה של חודש עד 6 חודשים בריבית משתנה- הטבה של 0.10%

הבנק יהיה רשאי לשנות את שיעורי ההטבה הנקובים לעיל מעת לעת, על פי שיקול דעתו.
אין לראות באמור משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.