חשבון ירוק

חשבון בנק דיגיטלי שמשקיע בכם יותר

חשבון ירוק מאפשר ליהנות משירותי בנקאות דיגיטלית מקיפים שיאפשרו לכם לנהל את החשבון בקלות מכל מקום ובכל זמן, ללא צורך להגיע לסניף לתפעול השוטף של החשבון וללא התעסקות בניירת. התוצאה: גם חיסכון בזמן שלכם וגם שמירה על הסביבה.

הצטרפתם לחשבון הירוק? קבלו מגוון הטבות (1)

 • פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום בחשבון עו"ש במטבע ישראלי
 • פטור מעמלת בנקאות ישירה בסלולרי (SMS)
 • החזר עמלות בגובה 20% כמפורט מטה בגין פעולות אשר בוצעו באמצעות האינטרנט:
  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף).
  עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך בחו"ל – מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות (למעט עמלה בגין פדיון)
  מט"ח – עמלת חליפין מט"י – מט"ח 
משקיעים בכם ישירות: ערוצים ישירים  שמאפשרים לעשות הכל
במסגרת החשבון הירוק תוכלו לבצע את מירב הפעולות הבנקאיות בערוצים הישירים: אינטרנט, סלולר, מכונות אוטומטיות, סניפומטים ותיבות שירות בכל אחד מסניפי הבנקים של קבוצת הבינלאומי.
 • העברת כספים בשקלים  באינטרנט ובסלולר
 • הזמנת פנקסי שיקים באינטרנט
 • קניה ומכירה של ני"ע ישראליים וזרים ופעילות באופציות באינטרנט/סלולר
 • רכישה והמרה של מט"ח באינטרנט
 • העברות מט"ח באינטרנט
 • פעילות בפיקדונות באינטרנט ובסלולר
 • ביצוע תשלומי שוברים
 • הפקת דפי חשבון
 • הפקדת שיקים ומזומן במכונות אוטומטיות להפקדה
 • משיכת מזומן בסניפומט בשקלים, בדולר ובאירו

פעולות שלא ניתן לבצע בערוצים ישירים, יכולים לקוחות החשבון לבצע בסניף או באמצעות ה call-center.

משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

ייעוץ פנסיוני בחינם

צריכים משכנתא? תנאים ייחודיים במיוחד ללקוחות הבינלאומי

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודילניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי
לבנק הבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

(1)בכפוף לעמידה בתנאים המזכים במהלך שנה קלנדרית שלמה. במקרה של ביטול שיוך החשבון להסדר "חשבון ירוק" מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יהיה זכאי לקבלת החזר גם לגבי התקופה בה החשבון היה משויך להסדר.

כללי: אין כפל מבצעים. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן ההסדר. ההסדר יינתן בכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק.
הבנק רשאי לשנות את תנאי ההסדר או להפסיקו בכל עת.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

"החשבון הירוק" מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (לא עסקיים) ומותנה בהצטרפות לשירות “דואר אונליין. לפחות אחד מבעלי החשבון צריך להיות מנוי לשירות האינטרנט ברמת שירות שלישית ומעלה.  ההטבות תיכנסנה לתוקף החל מה 1- לחודש העוקב שלאחר חודש ההצטרפות. בחשבון המשויך להסדר לא תתאפשר הצטרפות  למסלולי העמלות הקבועים בתעריפון הבנק, במידה וחשבון משויך לאחד ממסלולי העמלות כאמור, השיוך למסלול יבוטל והחשבון יצורף להסדר.


יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.