חשבון SMART

החשבון שמשקיע יותר בעורכי דין ורואי חשבון. מגוון שירותים והטבות, לניהול חשבון יעיל שחוסך זמן וכסף.

מגיעות לכם הטבות מהרגע הראשון

מגיעות לכם הטבות מהרגע הראשון

כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם.
לכן יצרנו במיוחד בשבילכם חשבון הטבות, המותאם לצורכיכם באופן אישי. הבינלאומי מתחייב להעניק לכם שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב של הטבות!

הטבת הצטרפות לפותחי חשבון חדש מעבירי משכורת(1)

הלוואה "ללא ריבית"(2)
עד 30,000 ₪ ועד פי 3 מגובה המשכורת (הנמוך מביניהם) לתקופה של עד 18 חודשים.

או

הלוואה לכל מטרה (מלבד דיור)(3)
בסכום של עד 120,000 ₪ לתקופה של עד 60 חודשים בריבית P בלבד

פותחים חשבון באופן מקוון בזמן שמתאים לכם וחוסכים זמן!

פותחים חשבון ישירות מהנייד
סרקו את הקוד להורדת האפליקציה ולפתיחת חשבון(4)

מתאמים פגישה לפתיחת חשבון
סרקו את הקוד לקביעת פגישה לפתיחת חשבון(5)

(1) הטבת ההצטרפות מיועדת ללקוחות חדשים בבנק, הפותחים חשבון משכורת )לא עסקי(, ובכפוף לתנאים המפורטים בטופס ההצטרפות ובסיפא
לעלון זה. (2) הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9%, כאשר ללקוח שיעמוד בתבחיני המבצע יבוצע מידי חודש בחודשו החזר כספי בגובה
חיוב הריבית. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה
קיימת בחשבון אחר בבנק. על מנת ליהנות מהטבת ההלוואה ללא ריבית יש לעמוד באחד משני התבחינים הבאים: העברת משכורת או החזקת תיק
השקעות בהתאם לתבחיני המבצע, וזאת לאורך כל תקופת ההלוואה. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת הלוואה/אשראי. הלוואה/
אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטוחות לשביעות רצון הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה/האשראי עלולה לגרור חיוב
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אם בעת פירעון התשלום החודשי יהיו קיימות בהלוואה יתרות בפיגור, לא תינתן הזכאות להטבת החזר הריבית
עבור אותו תשלום. (3) אי עמידה בפירעון ההלוואה/האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם
נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון. קבלת ההלוואה כפופה לשיקול
דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצון הבנק. (4) השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו. ככלל, השירות מיועד
ללקוחות יחידים (לא עסקיים), שהינם תושבי ישראל בלבד. (5) התהליך אינו מהווה בקשה מלאה לפתיחת חשבון ובקשתך תיבחן ותושלם במהלך
פגישה אישית בסניף. השירות ניתן לתושבי ישראל שאינם מנהלים חשבון בבנק הבינלאומי.

החשבון שמעניק הטבות בנקאיות!

הטבות בעו"ש

הטבות בעמלות בפעילות בשוק ההון

הטבות במסגרת משיכת יתר

הטבות בהלוואות

כלים דיגיטליים מתקדמים ועוד

העלון כולל את ההטבות והתנאים המרכזיים בלבד של המועדון/מבצע.
פירוט מלא של תנאי והטבות המועדון/מבצע, מופיע בטופס ההצטרפות.

אי עמידה בפירעון הלוואה ואשראי אחר עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מגוון הטבות ללקוחות חדשים וקיימים

הטבות בניהול חשבון עו״ש במטבע ישראלי(1)


פטור מעמלות פעולה ע״י פקיד

 • הפקדת מזומן
 • משיכת מזומן
 • הפקת ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
 • העברה / הפקדה לחשבון אחר
 • פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
 • הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים, עד 20 שיקים)
 • תשלום שובר
 • עמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪)

פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

 • משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
 • חיוב בכרטיס אשראי
 • הפקדת מזומן
 • זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר
 • תשלום שובר
 • שאילתת מידע בכל נושא
 • הפקדת שיק - לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים, עד 20 שיקים)
 • משיכת שיק
 • חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

פטור מעמלות השלמה למינימום

וגם

3 פנקסי שיקים רגילים חינם(2) - מידי שנה מיום ההצטרפות למבצע. 

וגם

מסגרת משיכת יתר בתנאים ייחודיים(3) - עד פי 3 מהמשכורת או עד 100,000 ₪ (הנמוך מבינהם)

(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. (2) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה
באמצעות שירות הבינלאומי אונליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפלקציה. (3) אי עמידה בפירעון האשראי/
מסגרת משיכת יתר עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הלוואות בתנאים אטרקטיביים

הלוואות בתנאים אטרקטיביים(1)

הלוואות לכל מטרה (מלבד דיור):

מגוון הלוואות אטרקטיביות בסכום של עד 150,000 ₪ או עד 10 משכורות (הנמוך מבניהם), לתקופה של עד 144 חודשים - פרטים בסניפים.

הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש(2):

בבינלאומי תוכלו ליהנות מהלוואות בסכום של עד 80% משווי הרכב או עד 250,000 ₪ (הנמוך מבניהם) בריבית אטרקטיבית לתקופה של עד 60 חודשים.

(1) פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת הלוואה/אשראי. העמדת הלוואה/אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטוחות לשביעות רצון הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה/אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון. 
(2) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק.

הטבות אטרקטיביות בפעילות שוק ההון

הטבות אטרקטיביות בפעילות שוק ההון(1,2)

שווי תיק ני"ע(3)
תיאור העמלה עד 350,000 ש"ח עד 350,000 ש"ח
עמלת קנייה, מכירה ופדיון של
מניות ואג"ח בבורסה בת"א
(לא כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)
0.3% 0.25%
עמלת קנייה, מכירה ופדיון של ני״ע
בחו״ל - מניות, קרנות נאמנות ואג"ח
(לא כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)
0.35% 0.3%
 דמי ניהול פיקדון ני״ע הנסחרים / אינם נסחרים בת"א ובחו"ל 0.117% לרבעון 0.0975% לרבעון

(1)ההטבות בעמלות אלה לא יחולו על עמלות מינימום / מקסימום הקבועות לאותן עמלות בתעריפון.
(2)שיעורי העמלות הנקובים לעיל הם לאחר מתן הטבה. הוצאות/עמלות הנגבות ע״י צד ג׳ ייגבו ללא הטבה, לפי החיוב בפועל. ההטבות אינן מיועדות לתיקים המנוהלים ע״י מנהל תיקים. ההטבות בפעילות בני"ע בתוקף עד ה- 1/11/28 החל מהמועד האמור ההטבות יתעדכנו מדי חמש שנים, והודעה על כך תימסר על ידי הבנק על פי דין. 

(3)שווי תיק ני״ע לצורך קביעת שיעור עמלת קניה, מכירה ופדיון יחושב אחת לחודש, בסוף כל חודש, ביחס לפעולות שתבוצענה בחודש העוקב. שווי תיק ני״ע לצורך קביעת שיעור עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע יחושב בסוף החודש השני ברבעון, ויחול על החזקת ניירות הערך באותו רבעון. שווי תיק ני"ע לצורך קביעת שיעור עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע הנגבית במקרה של מכירה/פדיון/מימוש/המרה/העברה של ני"ע ובעת ביצוע איחוד ופיצול הון, יחושב אחת לחודש, בסוף כל חודש, ביחס לפעולות שתבוצענה בחודש העוקב.

Beyond כרטיס הכניסה שלך לעולם של חוויות מרגשות

ברוכים הבאים אל העולם הגדול, שמעבר לשגרה, מעבר ליום יום. עם Beyond הקניות שלך בכל בית עסק בחו"ל, כולל באתרי אונליין חו"ל (כמו Spotify, NEXT
Amazon, Netflix, Shein )ובכל בית עסק אחר קטן כגדול, ברחבי העולם, מתגמלות אותך בכפל נקודות. כי העולם שמעבר ליום יום, מעבר לשגרה, מחכה לך...

מרוויחים פי 2
צוברים כפל נקודות על עסקאות חו"ל

צוברים נקודות בחשבון מכל כרטיסי Beyond
הנקודות שלכם מכל כרטיסי Beyond נצברות במשותף בחשבון, למימוש ורכישות משמעותיות.

טסים עם מגוון חברות תעופה
טסים תמורת נקודות למגוון יעדים במגוון חברות תעופה כולל טיסות cost Low

הנפקת כרטיס אשראי ומתן אשראי כפופים לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. התנאים המלאים והמחייבים הינם כמפורט במסמכי ההתקשרות, לרבות בתקנון תוכנית Beyond, המופיע באתר הבנק. הבנק וחברת כרטיסי האשראי רשאים לשנות את תנאי הכרטיס או להפסיק להציעו בכל עת. צבירה כפולה לעסקאות חו"ל הנה ביחס לצבירה עבור עסקאות בארץ. צבירה ומימוש של נקודות מותנים בקיומן של רמות שירות מתאימות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אל תחמיצו את ההזדמנות ליהנות מתנאים והטבות!

לפרטים נוספים www.fibi.co.il, או חייגו 2354*

הבנקאים שלנו לשירותכם:

אזור מרכז והשרון:

רודין אורית 052-4473608 | Rodin.O@fibi.co.il
סנקביץ דיאנה 052-4473292 | Senkevich.D@fibi.co.il

אזור חיפה וצפון:

רקובר אמנון 052-4473391 | Rakover.A@fibi.co.il
איפרגן חן 052-4473674 | Ifergan.H@fibi.co.il

אזור ירושלים והדרום:

בנשק יהושע 052-4473359 | Bonchek.Y@fibi.co.il
משריקי איתן 052-4473491 | Mashriki.E@fibi.co.il

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות, במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל מבצעים/הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. הבנק רשאי לשנות או לבטל את ההטבה בכל עת, בהודעה שתימסר ללקוחות. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים הכלולים בעלון זה. הצטרפות למועדון SMART, מבטלת חברות והטבות במועדונים אחרים בבנק וכן הטבות אישיות ככל שהיו.
מבצע/מועדון SMART: המבצע, ההטבות וההצטרפות למועדון SMART, מותנים בעמידת הלקוח בכל התנאים המצטברים להלן: 1)עומד בתנאי "התנאי המזכה" כהגדרתו להלן; 2)לקוח פרטי; 3) תושב ישראל; 4) בעל רישיון בתוקף לראיית חשבון ו/או לעריכת דין; 5) ביחס להטבת הצטרפות - הלקוח הינו לקוח חדש בבנק, קרי, אשר לא ניהל חשבון פעיל בבנק ב-5 השנים שקדמו לפתיחת החשבון 6) פותח חשבון פרטי/עסק קטן או ללקוח קיים(פרטי/עסק קטן)(למעט הטבת הצטרפות, אשר הינה ללקוח חדש בלבד)  7)לפחות אחת מהמשכורות המופקדות בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, היא של עו״ד / רו״ח.
"התנאי המזכה": הפקדת משכורת (כהגדרתה להלן) או מחזור חודשי (כהגדרתו להלן) מדי חודש (תיבדק בחודש הקודם לחודש הבדיקה) או קיומו של תיק השקעות (כהגדרתו להלן).
"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי להלן: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות, ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5) , איבה- מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-28-1), וקצבאות ממשרד הביטחון להלן: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות (79322), (של כל השותפים בחשבון), המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ), בסכום מצטבר, כמפורט להלן: עו"ד ורו"ח שכירים - 8,000 ₪ ומעלה. גמלאים - 7,000 ₪ ומעלה. עו"ד ורו"ח בהתמחות - 5,000 ₪ ומעלה. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
"מחזור חודשי": מחזור פעילות חודשית בסך שלא יפחת מ- 20,000 ₪ של עו"ד ו/או רו"ח שהינם עוסקים מורשים פעילים, בהתאם לדו"חות מע"מ חודשיים שיוצגו לבנק על פי דרישתו.
"תיק השקעות": תכניות חסכון, תיק ני"ע, פיקדונות שקלים (לרבות פח"ק) ופיקדונות במטבע חוץ, לרבות פיקדונות מובנים, המופקדים בחשבון (ולא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בסכום מצטבר של 100,000 ₪ ומעלה.
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה, אלא אם נקבע במפורש אחרת.
הלוואות, אשראי, מסגרת משיכת יתר ומשכנתאות: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת הלוואות/אשראי/מסגרת משיכת יתר ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן הלוואה/אשראי/ מסגרת משיכת יתר כלשהו. הלוואה/אשראי/מסגרת משיכת יתר יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, להמצאת בטחונות לשביעות רצון הבנק, לחתימת הלקוח על כל המסמכים הנדרשים בבנק, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון הלוואה/האשראי/ מסגרת משיכת יתר עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ריבית פריים P:" ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק. ריבית הפריים נכון ליום ,15/12/2023 הינה .6.25%
תיק ני"ע: ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות), אופציות וחוזים עתידיים, המופקדים בחשבון (לא כולל פיקדונות במט"י ומט"ח ולא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות).