הטבה לבעלי משכנתאות

אנו בבינלאומי מבינים כי התייקרות החזרי המשכנתא החודשיים בעקבות עליית הריבית, מכבידים על הלקוחות ולכן לקוחות זכאים יהנו מזיכוי ריבית מיוחד בסך של 1400 ₪.

מי זכאי:

לקוחות פרטיים בעלי הלוואת משכנתא בבנק, שבוצעה עד 31.5.23, הכוללת מסלול פריים שההחזר החודשי במסלול הפריים התייקר ב 500 ש"ח ומעלה במהלך השנה האחרונה - ייהנו מזיכוי ריבית מיוחד בסך של 1,400 ש"ח על מסלול הפריים (ללא הלוואות גישור ו/או גרייס). 

תנאי ההטבה:

הזיכוי יוענק בארבעה תשלומים רבעוניים, ככל שהלוואת המשכנתא עדיין לא נפרעה, החל מ 30.9.23. ההטבה תינתן לבעלי הלוואת משכנתא המשולמת כסדרה וללא פריסת חוב ושניתנה לרכישת דירה יחידה למגורים (שאינה להשקעה וללא קבוצות רכישה), ששוויה לא עלה על 2 מיליון ש"ח, ששיעור מימון בה של  60% ומעלה, ושיעור ההחזר מההכנסה הינו של 30% ומעלה (כולם נכון למועד אישור ההלוואה) .  

לקוחות שנטלו הלוואה לרכישת דירה יחידה למגורים המשולמת כסדרה (ללא גישור ו/ או גרייס וללא פריסת חוב), שבוצעה עד 31.5.23, הכוללת מסלול פריים שההחזר החודשי בפריים התייקר ב500 ₪ ומעלה במהלך השנה האחרונה, ששוויה לא עלה על 2 מיליון ש"ח, שיעור מימון של 60% ומעלה, ושיעור ההחזר מההכנסה בה 30% ומעלה והעומדים בתנאים המזכים והתבחינים המפורטים באתר הבנק ובאפליקציה. הזיכוי יוענק בארבעה תשלומים רבעוניים, ככל שהלוואת המשכנתא עדיין לא נפרעה, החל מ 30.9.23.