הלוואת סטודנטים

סטודנטים – מעכשיו אתם יכולים ללמוד בראש שקט!

לימודים אקדמאיים הם עסק יקר ואנו בבינלאומי גיבשנו עבורך מגוון הלוואות ותוכניות מימון שיסייעו לך לעבור את התואר בשלום.

לשירותך מגוון הלוואות בתנאים מועדפים:

הלוואה ללא ריבית והצמדה - למשלמים שכ"ל שנתי מראש

 סכום ההלוואה: עד 15,000 ש"ח.

 פריסת שובר שכר הלימוד עד ל 6 תשלומים שווים.

 ללא ריבית והצמדה.

 התשלום הראשון במזומן.

הלוואות למימון שכר לימוד - במסלול שקלי

 סכום ההלוואה: עד 40,000 ש"ח.

 תקופת ההחזר: עד 60 חודשים (אפשרות לדחיית תשלומי הקרן עד 36 חודשים).

 שיעור הריבית: החל מ- פריים לשנה.

לבקשת הלוואות למימון שכ"ל ניתן לפנות לסניפך באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' > (יש לצרף לפנייה את שובר התשלום שהונפק ע"י המוסד האקדמי)

הלוואה לכל מטרה (מלבד דיור)

 סכום ההלוואה: עד 60,000 ש"ח

 תקופת ההחזר: עד 72 חודשים (אפשרות לדחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים)

 שיעור הריבית: 
למעבירי משכורת: החל מ- פריים+1.5% לשנה
ללא משכורת: החל מ- פריים+3.5% לשנה

לבקשת הלוואות לכל מטרה (מלבד דיור) ניתן לפנות לסניפך באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' > 

רוצה לרכוש רכב חדש עם מימון בנקאי? להלוואה למימון רכב חדש החל מפריים + 0.2% >

בנוסף להלוואות המיוחדות ניתן ליהנות בבינלאומי מחשבון סטודנט המעניק לך פטור מעמלות עו"ש מרכזיות, כרטיס אשראי לסטודנטים- חינם, מסגרת אשראי בריבית מועדפת ועוד

לקריאה נוספת על הלוואות

עדיין אין לך חשבון סטודנט בבינלאומי? לפתיחת חשבון מקוון >

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.