סרטוני הדרכה ואזור המלצות אנליסטים לסוחרים עצמאים בשוק ההון

המלצות אנליסטים מתייחסות לכדאיות ההשקעה בחברות שונות, ומאפשרות קבלת החלטות השקעה באופן מושכל יותר ומבוסס נתונים. המלצות אלו מהוות למעשה חוות דעת של אנליסטים בכירים, המבוססות על ביצועי החברה, מצבה הנוכחי, רווחיות ופרמטרים נוספים המשפיעים על כדאיות ההשקעה בחברה. המלצות אנליסטים בבנק הבינלאומי כוללות קונצנזוס אנליסטים - שקלול הדעה הרווחת בקרב אנליסטים באשר לכדאיות קנייה ומכירה של ני""ע, כמו גם מידע אודות דירוגי אנליסטים עדכניים לחברות השונות, מידע היסטורי אודות מחירי מניות, עסקאות אחרונות שביצעו בעלי העניין במניה ועוד. כל אלו מאפשרים קבלת תמונה מלאה ומדויקת על ניירות הערך השונים.

סרטון הדרכה- מערכת SmarTrade

smarTrade הדרך החדשה למסחר עצמאי

מבט עומק

סורק ניירות ערך

המלצות אנליסטים

advise.me ייעוץ השקעות פורץ דרך

SmarTrade | המערכת החכמה שעובדת בשבילכם גם כשאתם בחופשה

מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק. ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי און ליין בעלי הרשאה מתאימה.הבנק הינו בעל היתר לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך מאת הרשות לניירות ערך (להלן: "ההיתר"). ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל. פעילות הבנק אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.