פיקדונות מובנים

פיקדון מובנה בדולר, לתקופה של כשנתיים, הכולל אפשרות לקבלת מענק המותנה בעליית מדד S&P500, עד עלייה של 25%.

  מהו פיקדון מובנה?  

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו תלויים במחירים של אפיקים שונים בשוק ההון, כגון: מדד, סל מדדים, מניה, סל מניות, ריביות, הפרשים בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין וכו'.

הפיקדון המובנה מאפשר ללקוח סולידי להיחשף לשוק ההון מבלי לקחת סיכונים משמעותיים, מכיוון שקרן הפיקדון ככלל מובטחת (במטבע הבסיס). הצטרפות לפיקדון מובנה בבנק הבינלאומי מחוייבת בקבלת ייעוץ השקעות.

  יתרונות עיקריים של הפיקדון המובנה  

פוטנציאל לקבלת מענק הגבוה משמעותית מהריבית האלטרנטיבית, כגון ריבית על פיקדון.
פוטנציאל להשתתפות במגמה חיובית בשוק ההון וזאת מבלי לסכן את קרן הפיקדון המובטחת.

 תנאי הפיקדון 

פיקדון מובנה בדולר, לתקופה של כשנתיים, הכולל אפשרות לקבלת מענק המותנה בעליית המדד בתום שנתיים, מנקודה לנקודה, עד עליית מדד בשיעור של 25%.
מדד S&P500 הינו מדד המניות המוביל והפופולרי ביותר בארה"ב ובעולם. המדד משקף את ביצועי 500 המניות של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בארה"ב והוא מאופיין בחשיפה מגוונת לסקטורים שונים.
שיעור שינוי המדד בשנתיים האחרונות מנקודה לנקודה, הינו 32.72%, ללא דיבידנד (Price Change, נכון ליום 10.5.24).

פיקדון במסלול דולרי לתקופה של כשנתיים.
קרן הפיקדון מובטחת, במונחי מטבע ההפקדה.
הפיקדון משלב אפשרות לקבלת מענק, אם שיעור שינוי המדד בתום תקופה מנק' לנק' יהיה גבוה מ-0.
שיעור שינוי המדד מוגבל (תקרה - Cap) עד עלייה של 25%, גם אם שיעור עליית המדד בפועל יהיה גבוה יותר.
גובה המענק על הפיקדון יהיה בשיעור של 85% מעליית המדד.
הפיקדון אינו נושא ריבית במהלך תקופת המדידה.
תקופת המדידה למוצר תהיה שנתיים, אולם לפיקדון יתווספו כ-3 שבועות להצטרפות ולפירעון. בתקופת ההצטרפות הלקוחות יקבלו ריבית בשיעור שנתי של 4%, אשר תשולם בסמוך לתום תקופת ההצטרפות, ולא תהיה חלק מסכום ההפקדה לחישוב המענק המותנה.
אופן חישוב שיעור שינוי המדד (מנקודה לנקודה), כדלקמן:

  •  למוצר יקבע שער יסודי במועד תחילת מדידת המוצר שהינו שער הסגירה של מדד S&P500 שיתפרסם ביום זה.
  • למוצר יקבע שער חדש שהינו שער הסגירה של מדד S&P500 שיתפרסם ביום המדידה האחרון (בתום שנתיים).
  • שיעור שינוי המדד יחושב כשיעור השינוי בין השער החדש של המדד לשער היסודי שלו.

  תנאי לקבלת מענק  

במקרה ששיעור שינוי מדד S&P500 יהיה גדול מ-0 (השער החדש של המדד יהיה גבוה משערו היסודי), הלקוח יהיה זכאי לקבל מענק בגין עליית המדד, בהתאם לתנאים הבאים:

  • אם שיעור שינוי המדד יהיה גבוה מ-0 ועד 25% (כולל), יקבל הלקוח מענק בשיעור של 85% משיעור עליית המדד.
  • אם שיעור שינוי המדד יהיה גבוה מ-25%, יקבל הלקוח מענק קבוע בשיעור 21.25% (85% משיעור עלייה של 25%). זאת, למרות שבפועל שיעור עליית המדד היה גבוה מ-25%.
  • אם שיעור שינוי המדד יהיה שלילי או שווה ל-0 (השער החדש של המדד יהיה נמוך או שווה לשערו היסודי), הלקוח לא יהיה זכאי לקבל מענק. כאמור, קרן הפיקדון מובטחת.

  תקופת ההצטרפות   

ניתן להצטרף לפיקדון מ- 15.5.24 ועד 3.6.24 (בשעה 14:00).  

  חסרונות עיקריים של הפיקדון המובנה  

הפיקדון אינו מתאים ללקוחות אשר הנזילות חשובה להם.
הפיקדון אינו מתאים ללקוחות להם חשובה קבלת ריבית וודאית.

  סיכונים עיקריים של הפיקדון מובנה  

אפשרות להפסד ריבית אלטרנטיבית (בהתייחס לסכום ההפקדה), במקרה ששיעור התשואה יהיה נמוך מהריבית האלטרנטיבית או במקרה בו לא תהיה זכאות למענק. 

הפיקדון המוצע הוא מוצר מובנה המהווה עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד וההשקעה בו מותנית בקבלת שירותי ייעוץ השקעות בהתאם לנהלי הבנק, ובכפוף למסמכי הבנק.

פרסום זה אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל לקוח.

הבנק אינו מתחייב למתן תשואה מינימלית כלשהי בגין ההשקעה במוצר המובנה, ואינו אחראי לנזק ו/או הפסד שיגרמו עקב כך.

אין בפרסום משום התחייבות לאשר השקעה במוצר וזו כפופה לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. הבנק רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את תקופת ההצטרפות למוצר המובנה ו/או להפסיק את ההצטרפות למוצר המובנה בכל עת.

סכום ההפקדה המינימלי הינו 5,000$ וסכום ההפקדה המקסימלי הינו 250,000$. לסכום גבוה יותר יש לקבל אישור מיוחד טרם ביצוע ההפקדה.

ניהול החשבון מתבצע על ידי הלקוח בכפוף לנהלי הבנק.

פטור מאחריות לעורך המדד:

The "S&P500 Index" ("Index") is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and has been licensed for use by The First International Bank of Israel ltd ("FIBI"). S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® and CDX® are trademarks of S&P Global, Inc. or its affiliates (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by FIBI. It is not possible to invest directly in an index. FIBI's structured deposit ("Deposit") is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively, “S&P Dow Jones Indices”).  S&P Dow Jones Indices does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Deposit or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Deposit particularly or the ability of the Index to track general market performance.  Past performance of an index is not an indication or guarantee of future results. S&P Dow Jones Indices' only relationship to FIBI with respect to the Index is the licensing of the Index and certain trademarks, service marks and/or trade names of S&P Dow Jones Indices and/or its licensors.  The Index is determined, composed and calculated by S&P Dow Jones Indices without regard to FIBI or the Deposit.  S&P Dow Jones Indices has no obligation to take the needs of FIBI or the owners of the Deposit into consideration in determining, composing or calculating the Index.  S&P Dow Jones Indices has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Deposit. There is no assurance that investment products based on the Index will accurately track index performance or provide positive investment returns.  S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment adviser, commodity trading advisory, commodity pool operator, broker dealer, fiduciary, promoter (as defined in the Investment Company Act of 1940, as amended), “expert” as enumerated within 15 U.S.C. §77k(a) or tax advisor.  Inclusion of a security, commodity, crypto currency or other asset within an index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or hold such security, commodity, crypto currency or other asset, nor is it considered to be investment advice or commodity trading advice.   

S&P DOW JONES INDICES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO.  S&P DOW JONES INDICES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN.  S&P DOW JONES INDICES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FIBI, OWNERS OF THE DEPOSIT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO.  WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. S&P DOW JONES INDICES HAS NOT REVIEWED, PREPARED AND/OR CERTIFIED ANY PORTION OF, NOR DOES S&P DOW JONES INDICES HAVE ANY CONTROL OVER, THE DEPOSIT REGISTRATION STATEMENT, PROSPECTUS OR OTHER OFFERING MATERIALS. THERE ARE NO THIRD-PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN S&P DOW JONES INDICES AND FIBI, OTHER THAN THE LICENSORS OF S&P DOW JONES INDICES.