חדשנות במוצרי ייעוץ

חתימה דיגיטלית על הסכם ייעוץ השקעות

מעתה ניתן להצטרף לשירות ייעוץ השקעות מותאם אישית במספר שלבים פשוטים מבלי להגיע לסניף.
ממלאים שאלון העדפות קצר ופשוט באתר או באפליקציה בזמן ובמקום שנוח לך ויועץ השקעות ייצור עמך קשר תוך 2 ימי עסקים.
 
איך מצטרפים?  

נכנסים לאתר המזוהה (לאחר הקלדת שם משתמש וסיסמא) > לשונית שוק ההון ופנסיוני > בתפריט ניווט הימני יש לבחור ב- ייעוץ להשקעות > הצטרפות/עדכון הייעוץ.

1. בוחרים את סוג הייעוץ שמתאים לך (ייעוץ כולל או ייעוץ שמתמקד באפיק מסוים). 
2. עונים על כמה שאלות קצרות בכדי שנבין את הצרכים הפיננסים שלך.
3. בסוף התהליך נציג לך את רמת הסיכון המומלצת בעבורך.

4. לאחר חתימה על ההסכם, יועץ השקעות יחזור אליך למתן שירות.

 
חשוב לדעת! ייעוץ ההשקעות נעשה על בסיס הצרכים והעדפות הייחודיים של כל לקוח.
תשובותיך לשאלות בתהליך ההצטרפות יאפשרו לצוות היועצים שלנו לקבוע את רמת הסיכון שלך, לצורך התאמת המלצות השקעה לצרכיך הייחודיים.

 

ייעוץ השקעות בוידאו

רוצה לשוחח פנים אל מול פנים עם יועץ ההשקעות אבל לא רוצה לצאת מהבית ולהגיע לסניף?

הבינלאומי מאפשר לך לשוחח בשיחת וידאו עם יועץ ההשקעות שלך ולהנות מייעוץ אישי ומקצועי בלי לצאת מהבית.

לך רק נשאר לבקש מהיועץ שיחת וידאו ולהתחבר באמצעות הקישור שישלח אליך.

השירות ניתן ללא עלות וללא צורך ברישום מוקדם.

מוצרים ייחודיים להשקעת כספים בהתאם לצרכים הפיננסיים

בבנק הבינלאומי קיימים מוצרים ייחודיים אשר יסייעו לכם לחסוך עבור הצרכים הפיננסיים שלכם:

הוראת קבע בסכום גמיש –מאפשרת חסכון  יעיל לטווח ארוך באמצעות קרנות נאמנות או עוקבי מדדים המתחשב ביתרות העו"ש של הלקוח. הלקוח קובע את יתרת העו"ש המיועדת לשימושים שוטפים, מעליה תתבצע ההפקדה ואת סכום ההפקדה המקסימלי. גמישות המוצר מאפשרת לתמוך בהתאמה מרבית למאפייני וצורכי הלקוח הן בהיבט של בחירת ההשקעה והן בהיבט של התאמת הסכום לשימושים השוטפים של הלקוח.

קרנות עוקבות - קרנות העוקבות אחר הקצאת הנכסים המומלצת על ידי מחלקת המחקר של הבנק בהתאם לרמת הסיכון של הלקוח.

 

מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:

במידה ויש לך חשבון בבינלאומי, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 

  • Second Opinion מאפשר לך לקבל חוות דעת נוספת על תיק ההשקעות שלך ללא עלות, גם אם אין לך חשבון בבינלאומי. לשם כך יש לפנות למוקד הבינלאומי
  • Call בטלפון 3009* או להשאיר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך.

 

הערות משפטיות לחתימה על הסכם ייעוץ דיגיטלי: השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים, ע"פ דין, בחתימה על הסכם ייעוץ. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.

הערות משפטיות לחדשנות במוצרי הייעוץ: ביחס למוצרים מובנים, חוזים עתידיים ואופציות המוצאים על ידי הבנק, שירותי הבנק הינם במסגרת שיווק השקעות, שכן לבנק זיקה ואינטרס כלכלי בנכסים אלו בשל היותו הגורם שהוציא את הנכס והנהנה ממנו. הבנק יהיה רשאי, במסגרת מתן שירותי ייעוץ השקעות, לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים אלו, ולהעדיף נכסים אלו על פני השקעה אחרת הדומה מבחינת התאמתה ללקוח.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. 

השירותים מותנים בקיום חשבון ניירות ערך בבנק. השירותים יינתנו ללקוחות המנויים לאפליקציית הבנק, ברמת השירותים המתאימה, ובכפוף לעמידה בקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת. שירות advise me יינתן בכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ. הפעלת השירות תבוצע עד ליום העסקים שלאחר מועד ההצטרפות וההמלצות תישלחנה בהתאם לשיקול דעת הבנק. מתן השירותים כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.

מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק. ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי און ליין בעלי הרשאה מתאימה.הבנק הינו בעל היתר לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך מאת הרשות לניירות ערך (להלן: "ההיתר"). ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל. פעילות הבנק אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.

השירות כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.