פיקדונות ארץ ישראל

לרשותכם מידע אודות אפיקי ההשקעה השונים: אנא שימו לב שמדובר במידע כללי בלבד אודות אפיקי ההשקעה ולא מדובר בפרסום לקבלת הפיקדון. פרטים מלאים, לרבות בנוגע לריבית, ניתן לקבל בסניפי הבנק

גולן - פק"מ שקלי בריבית צומחת

פק"מ שקלי בריבית משתנה לתקופה של שנה עם תחנות יציאה כל שבוע. הריבית הינה ריבית משתנה והמרווח המנוכה מריבית ה"פריים" משתפר מדי תקופה.
תחנות היציאה השבועיות מאפשרות נזילות גבוהה וגמישות בניהול הפיקדון.
מינ' להפקדה 10,000 ש"ח. 

להפקדה יש לפנות לבנקאי בסניף או לבינלאומי Call  

גלבוע - פק"מ בריבית קבועה ובריבית משתנה

פק"מ עם אפשרות משיכה בהודעה מראש וקבלת ריבית לפי מועדי המשיכה.

מינימום הפקדה: 10,000 ₪.

  • פיקדון "גלבוע" לשנה בריבית קבועה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 33 יום מראש.
  • פיקדון "גלבוע" לשנה בריבית משתנה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 33 יום מראש.

הפיקדון ניתן להפקדה באמצעות הבנקאי בסניף או באמצעות הבינלאומי Call

סער- פיקדון שקלי עם ריבית קבועה מדורגת עולה

סער -  פיקדון שקלי לשנתיים עם תחנות יציאה כל 3 חודשים וריבית קבועה מדורגת עולה. 

הפיקדון מאפשר לך להנות גם מריבית משתפרת וגם מגמישות.

מינימום להפקדה: 10,000 ₪ 

מירון - פיקדון בריבית מדורגת עולה

פיקדון שקלי ל- 4 שנים בריבית קבועה ומדורגת המשתפרת בכל שנה ועם תחנות יציאה בתום שנה, שנתיים ושלוש שנים.
הפיקדון מאפשר לך ליהנות גם מריבית משתפרת וגם מגמישות.

מינימום הפקדה: 10,000 ₪.

כנרת - חיסכון שקלי עם ריבית מדורגת עולה

פיקדון שקלי ל- 3 שנים עם ריבית מדורגת עולה כולל תחנות יציאה בתום שנה וחצי. בנוסף, מפקיד שלא ימשוך את הפיקדון במועד החידוש, יהיה זכאי לקבלת הלוואה בריבית מועדפת וייחודית. מינימום להפקדה 10,000 ש"ח.

את הפיקדון ניתן להפקיד אצל הבנקאי בסניף או באמצעות מוקד הבינלאומי Call

פיקדון "איתן" - פיקדון שקלי עם ריבית קבועה

פיקדון לשנה עד שנתיים בריבית קבועה.

הטבות למפקידים בדיגיטל - למבצעים הפקדה בדיגיטל תינתן הטבה של 0.1% בריבית. 

סכום מינימום להפקדה- 1000 ש"ח. 

אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו. התנאים המלאים והמחייבים של כל פיקדון מפורטים במסמכי ההפקדה הרלוונטיים . הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדונות המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.  מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, בבינלאומי Call בטלפון 3009* או ובסניפי הבנק. טווחי הריביות בפיקדונות השונים עשויים להשתנות בהתאם לסכום ההפקדה ו/או תקופת ההפקדה. ניתן לבצע הפקדות למגוון הפיקדונות והחסכונות השקליים באמצעות מערכת הבינלאומי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

 ההפקדה בפיקדון מותנת בפתיחת חשבון בבנק, פתיחת חשבון בבנק כפופה לשיקול דעת הבנק. התנאים המלאים של המוצר כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו, או להפסיקו בכל עת. אין לראות בפרסום משום הצעה/התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.