כרטיס חיוב דיירקט

כרטיס החיוב שמאפשר לך לעקוב ולשלוט בהוצאות שלך בקלות ובנוחות.

כרטיס זה מאפשר לך ביצוע רכישות בבתי עסק המחויבות בחשבון בסמוך לביצוען, בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון. הכרטיס כולל גם כרטיס בנק למשיכת מזומנים הבנק קובע מעת לעת סכומים מירביים לעסקאות והמשיכות בכרטיס . במקרים מסוימים תקבע גם תקרת סכום תקופתית לכרטיס.

סכומי העסקאות המקסימליים בכרטיס

דיירקט בחשבון המתנהל ע"ש קטין

דיירקט

סכום מקסימלי

400 ₪

5,000 ₪

עסקה בודדת

1,000 ₪

10,000 ₪

סך עסקאות ביממה*

 

 

 

 

*החל מחצות הלילה של יום עסקים אחד ועד אותה שעה ביום העסקים הבא אחריו.הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי יהיו רשאים לשנות את הסכומים ופרקי הזמן הומפורטים לעיל מעת לעת.בכפוף לתנאי הבנק ולמסמכי הכרטיס.