פיקדון אדיר

השקעה לשנה בריבית עולה עם אפשרות למשיכה כל 3 חודשים

פיקדון "אדיר" - פיקדון שקלי בריבית קבועה לשנה עם תחנות יציאה כל 3 חודשים!

פיקדון המאפשר לך ליהנות מריבית משתפרת מידי תקופה בהתאם לתקופת הפיקדון.

בנוסף, אפשרות למשיכת הכספים בתחנות יציאה, כל 3 חודשים מאפשר גמישות בניהול ונזילות הכספים.

סכום מינימום להפקדה - 10,000 ש"ח.

 ההפקדה בפיקדון מותנת בפתיחת חשבון בבנק, פתיחת חשבון בבנק כפופה לשיקול דעת הבנק. התנאים המלאים של המוצר כפופים למסמכים ולהסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו, או להפסיקו בכל עת. אין לראות בפרסום משום הצעה/התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו.